27.05.2020

Erityisavustuksia myönnetty mediakasvatuksen ja medialukutaidon edistämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut vuoden 2020 avustuspäätökset mediakasvatusta ja medialukutaitoa edistäville hankkeille. Avustukset tukevat Medialukutaito Suomessa -linjausten toimeenpanoa.

Avustukset on kohdennettu valtakunnallisiin hankkeisiin, jotka vahvistavat kaiken ikäisten kansalaisten ja mediakasvatusta ja kriittistä medialukutaitoa. Yhteensä 250 000 euroa myönnettiin avustuksina kymmenelle hankkeelle:

  • Dodo ry – Ilmasto ja mediat – valtakunnallisen koulutussarjan toteuttamiseen
  • Eläkeliitto ry – Mediataitojen itseopiskeluaineistojen ja verkkoopintokokonaisuuden toteuttamiseen ikäihmisten mediataitojen vahvistamiseksi
  • Hämeenlinnan kaupunki – Media-KiT -alueellisen mediakasvatuskonseptin kehittämiseen varhaiskasvatuksessa ja alakouluissa
  • Kansanvalistusseura sr – Medialukutaitoa taloudesta koulutuksien ja kansalaiskeskusteluiden järjestämiseen
  • Kauhajoen kaupunki – Mediakasvatus- ja TVT-strategian alueellistamiseen
  • Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry – Arvo- ja katsomusorientoituneen disinformaation ehkäisyyn kulttuuri- ja katsomusdialogin keinoin
  • Open Knowledge Finland ry – Mediakasvatuksen, avoimen tiedon jakamisen ja perhetyön asiantuntijatoimijoiden yhteishankkeen toteuttamiseen
  • Oulun kaupunki – Koulujen elokuvaviikon toteuttamiseen ja mediakasvatustoimintaan
  • Rauhankasvatusinstituutti ry – Rauhankasvatukseen mediakasvatuksen keinoin
  • Taksvärkki ry – Kriittisen medialukutaidon koulutuksien toteuttamiseen kasvattajille, vapaaehtoisille ja nuorille

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) on toimittanut hankehakemuksista lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle päätöksenteon tueksi.

Voit lukea lisätietoa avustuksesta ja sen tavoitteista opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta.