19.05.2023

EU-raportointi auttaa tekemään suomalaista mediakasvatusta tunnetuksi

Audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi (AVMS) velvoittaa EU:n jäsenvaltioita edistämään medialukutaitoa. Valtioiden on myös raportoitava komissiolle niistä toimenpiteistä, joita medialukutaidon edistämiseksi on tehty.

Medialukutaitoa koskeva raportti koostuu viidestä sisältöluvusta:

  1. Oikeudelliset ja/tai toimintapoliittiset toimenpiteet
  2. Organisatoriset toimenpiteet
  3. Julkinen rahoitus ja muut medialukutaidon rahoitusjärjestelyt
  4. Osallistamis- ja valistustoimet, mukaan lukien medialukutaidon opetussuunnitelmat
  5. Arviointitoimenpiteet ja -menetelmät

KAVIn tehtävänä on toteuttaa AVMS-raportoinnin tiedonkeruu Suomessa. Ensimmäinen raportti toimitettiin tänä keväänä. Vaikka raportoinnin aikataulu oli tällä kertaa kiireellinen, lähes 30 organisaatiota vastasi KAVIn kyselyyn. Vastausten avulla välittyi kuva monipuolisesta mediakasvatustoiminnasta, jota toteutetaan eri puolilla maata ja erilaisille kohderyhmille.

Seuraava raportointikausi on jo alkanut ja on kestoltaan kolmevuotinen. Jotta suomalainen mediakasvatus saa ansaitsemaansa arvostusta EU-tasolla, on tärkeää, että saamme tuotettua siitä mahdollisimman kattavasti tietoa. Kannustammekin kaikkia medialukutaitotoimenpiteitä toteuttavia, edistäviä ja rahoittavia organisaatioita ilmoittamaan toiminnastaan KAVI:lle.

Tietoa suomalaisesta mediakasvatuksesta kerätään medialukutaitosuomessa.fi -sivuston kautta. Sivustolle voi milloin vain ilmoittaa oman organisaation medialukutaitoa edistävästä toiminnasta. Kaipaamme tietoa yhtä lailla jatkuvaluonteisesta toiminnasta kuin hankkeista, kampanjoista ja tutkimuksistakin. Kehitämme tiedonkeruuta edelleen vuoden 2023 aikana. Otamme myös vastaan palautetta siitä, millä tavoin tietoa olisi mielekkäintä kerätä.

Osaa palveluun syötetyistä tiedoista voidaan käyttää myös muuhun mediakasvatuksesta tiedottamiseen. Tällä pyrimme siihen, että palveluun kirjatut tiedot hyödyttävät suomalaisia mediakasvattajia ja mediakasvatusta jatkuvasti. Esimerkiksi ulkomaiset toimittajat ja asiantuntijat käyttävät sivustoa tutustuessaan suomalaiseen mediakasvatukseen. Suomessa sivustolle kertyvää tietoa voi hyödyntää vaikkapa uusien yhteistyökumppaneiden etsimisessä.

Kiitos kaikille vuoden 2023 raporttiin vastanneille! Tehdään yhdessä suomalaista mediakasvatusta näkyväksi.

Lisätietoja edellisestä raportoinnista:

Leo Pekkala
apulaisjohtaja, Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön päällikkö

Lisätietoja kuluvan raportointikauden tiedonkeruusta:

Saara Salomaa
Erityisasiantuntija

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kavi.fi