22.09.2023

Kirjoittajakutsu: Mediakasvatuksen artikkelijulkaisu

Kutsu on alkuperäisesti julkaistu Cuporen sivuilla: https://www.cupore.fi/fi/tietoa/uutiset/kirjoittajakutsu-mediakasvatuksen-artikkelijulkaisu

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore kustantavat touko-kesäkuussa 2024 julkaistavan artikkelikokoelman mediakasvatuksen ajankohtaisista aiheista. Julkaisun toimittamisesta vastaavat Cupore ja KAVI, ja toimituskuntaan kuuluu lisäksi edustajat Lapin ja Tampereen yliopistoista. 
 
Julkaisun tehtävänä on nostaa esiin mediakasvatuksen mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemisessa. Toivomme artikkeleita laajasti eri aloilta ja eri kohderyhmiin suuntautuvasta mediakasvatustyöstä, artikkelikokoelman teema huomioiden. Artikkelit voivat lähestyä aihetta joko tutkimuksellisista tai tutkimukseen linkitetyistä käytännöllisistä näkökulmista.  
 
Julkaisu on suunniteltu mediakasvatuksesta kiinnostuneille ja sitä opiskeleville korkeakouluopiskelijoille sekä mediakasvatusta työkseen tekeville ja kehittäville eri alojen asiantuntijoille. Julkaisu tulee olemaan avoimesti saatavilla verkossa. 
 
Kiinnostuneita kirjoittajia pyydetään lähettämään 23.10 mennessä korkeintaan kahden sivun mittainen abstrakti, josta käy ilmi seuraavat asiat:

  • työotsikko sekä tekstin keskeisimmät sisällöt ja näkökulmat
  • keskeisimmät lähteet
  • aineistopohja, esim. kirjallisuuskatsaus, empiirinen aineisto tms.
  • mille mediakasvatuksen toimialueelle artikkeli suuntautuu, jos kyse ei ole teoreettisesta käsittelystä 

Abstraktin ja artikkelin kieli voi olla suomi tai ruotsi. 
 
Aikataulusuunnitelma: 

23.10. abstraktien toimittaminen 
3.11. abstraktien hyväksyntä 
22.1. ensimmäisen valmiin käsikirjoitusversion toimittaminen 
12.2–12.3. käsikirjoituksen muokkaaminen julkaisukuntoon 
13.3. valmiin käsikirjoituksen toimittaminen  

Julkaistuista teksteistä maksetaan 500 € kirjoituspalkkio. 
 
Lisätiedot ja abstraktien lähettäminen osoitteeseen: Anna Kanerva, Cupore,
puh. 050 302 1414, anna.kanerva@cupore.fi