29.09.2023

Kuntamarkkinoilla kohtasimme kuntien näkökulmia medialukutaitoon 

Mediakasvatustiimi kävi Helsingissä järjestetyillä kuntamarkkinoilla 13.-14.9. esittelemässä medialukutaidon edistämisen keinoja ja KAVIn tukea medialukutaidon johtamiseen ja kuntien strategiatyöhön. Mediataitoja tarvitaan, jotta kuntalaisten arki sujuu ja mediankäyttö on tasapainoista ja hyvinvointia tukevaa. Medialukutaito on myös demokratian, osallisuuden ja toimivan talouselämän perusta.  

Mediataitojen tärkeydestä oli moni sivistysjohtaja kanssamme samaa mieltä. Myös moni hyvinvointialueen edustaja tuntui suhtautuvan myönteisesti aiheeseen. Saimme samalla vahvistusta käsitykselle, että käytännön asiakastyössä tarvittaisiin taitoa opastaa asiakasta myös medialukutaitoon liittyvissä asioissa.  

Mediataitojen puute näkyy eri tavoin  

Saimme myös esimerkiksi kuulla, että ison kunnan viestinnän kannalta ongelmia saattavat aiheuttaa kunnan nimissä perustettavat valetilit someen. Miten siis auttaa asukkaita erottamaan kunnan virallisen tiedotuskanavan mahdollisesti pahantahtoisista huuhaa-tileistä?  

Messukävijöissä oli paljon myös kunnanvaltuutettuja, ja kaikille mediakasvatus ei ollut entuudestaan tuttu aihe. Keskusteluissa kuulimme kuitenkin, että some mietityttää monessa kunnassa. Keskustelu ajankohtaisista aiheista kuten esimerkiksi tuulivoiman rakentamisesta ei aina pysy asiallisena eikä perustu faktoihin. Tavallisilta aikuisilta siis helposti unohtuu yksi medialukutaidon tärkeä osa-alue: vastuullinen toiminta mediaympäristöissä.  

Moni yllättyi siitä, kuinka monipuolisia taitoja medialukutaitoon kuuluu. 

Erään pienen kunnan kunnanhallituksen jäsenet taas pitivät hyvin mahdollisena, että medialukutaito otetaan mukaan kunnan uudistettavaan strategiaan. Medialukutaito voidaan nostaa esiin osana kuntalaisten kokonaisturvallisuuden edistämistä.  

Mediakasvatus – hämärä ja etäinen asia? 

Keskusteluissa tuli myös odotetusti ilmi se, että osalle kuntien työntekijöistä mediakasvatus tuntui kaukaiselta aiheelta, jolla ei ole yhteyttä omaan työhön. Moni kuitenkin nappasi mukaan Pelkkää feikkiä -julisteen, joten jatkossa sellainen koristaa yhä useamman kunnan kahvihuonetta. Koskettaahan harhaanjohtavan tiedon tunnistaminen työtehtävästä riippumatta meidän jokaisen arkea. 

Julisteen saa veloituksetta KAVIn verkkokaupasta 

KAVI tarjoaa maksutonta tukea medialukutaitotyön kehittämiseen 

KAVIn mediakasvatustiimiltä saat sparraustukea mediakasvatussuunnitelmien laatimiseen. Olemme myös julkaisseet medialukutaitoon liittyviä oppaita ja koulutuskokonaisuuksia, joita voi hyödyntää kehittämistyössä.   

Lisää tietoa kuntien mediakasvatustyön tuesta: 

Suunnittelija Tommi Tossavainen 
sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kavi.fi