Medialukutaitoa edistetään pysyvän toiminnan lisäksi erilaisten hankkeiden kautta. Rahoitusta saadaan sekä kotimaasta että kansainvälisistä ohjelmista. Tällä sivulla pyritään listamaan meneillään olevia hankkeita, jotka liittyvät medialukutaitoon.

Finnish Safer Internet Centre (FISIC)

04/2022–03/2024

FISIC-hankkeessa on vuodesta 2012 edistetty medialukutaitoa, lasten ja nuorten osallisuutta, tuettu vanhempia ja suojeltu lapsia verkkoympäristöissä. Hanke totetuttaa osaltaan Euroopan komission Better Internet for Kids –strategiaa. FISICiä koordinoi KAVI yhteistyökumppaneinaan Pelastakaa Lapset ja Mannerheimin lastensuojeluliitto. Viimeisin hankekausi on pituudeltaan 24 kk ja se päättyy 31.3.2024.

Inclusive and Creative Media Education (ICME)

01/2023-12/2024

Inclusive and Creative Media Education (ICME), 1/2023-12/2024. Hanke saa rahoitusta Luova Eurooppa -ohjelmasta. Hanketta koordinoi KAVI ja sitä tehdään yhdessä italialaisen Firenzen yliopiston ja pohjoismakedonialaisen Institute of Communication Studiesin kanssa. Hankkeessa luodaan innovatiivisia toimintamalleja medialukutaidon edistämiseen luovuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmia korostaen. Vastuuhenkilö: Ella Airola, ella.airola@kavi.fi https://icmeproject.eu/

Yhteyshenkilö: Ella Airola

ICME-hanke

MediaRoboLit 65+

2023–2027

MediaRoboLit 65+ on Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke (2023-2027), jonka osapuolia ovat Lapin yliopisto, Jyväskylän yliopisto sekä Tampereen yliopisto. Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa Suomessa asuvien yli 65-vuotiaiden media – ja robottilukutaidon luonteesta, ulottuvuuksista ja käytännöistä sekä siihen liittyvästä ohjauksen ja tuen tarpeista.

Ilmoita meille uudesta tai käynnissä olevasta mediakasvatushankkeesta

Klikkaa tästä ilmoittamaan

Mediakasvatuksen erityisavustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuosittain myöntänyt erityisavustuksen mediakasvatushankkeille. Vuonna 2022 avustukset myönnettiin ensimmäistä kertaa vain konsortiohankkeille, jotka muodostuvat vähintään kolmesta hankekumppanista. Ministeriö ja KAVI tiedottavat vuosittain avustushakemusten määräajoista sekä hakuohjeista.