Medialukutaitoa edistetään pysyvän toiminnan lisäksi erilaisten hankkeiden kautta. Rahoitusta saadaan sekä kotimaasta että kansainvälisistä ohjelmista. Tällä sivulla pyritään listamaan meneillään olevia hankkeita, jotka liittyvät medialukutaitoon.

Finnish Safer Internet Centre (FISIC)

04/2022–03/2024

FISIC-hankkeessa on vuodesta 2012 edistetty medialukutaitoa, lasten ja nuorten osallisuutta, tuettu vanhempia ja suojeltu lapsia verkkoympäristöissä. Hanke totetuttaa osaltaan Euroopan komission Better Internet for Kids –strategiaa. FISICiä koordinoi KAVI yhteistyökumppaneinaan Pelastakaa Lapset ja Mannerheimin lastensuojeluliitto. Viimeisin hankekausi on pituudeltaan 24 kk ja se päättyy 31.3.2024.

Yhteyshenkilö: Ella Airola

saferinternet.fi

Uudet lukutaidot

2020–2023

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma on osa laajempaa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–2023), jolla vahvistetaan kasvatuksen ja opetuksen laatua ja tasa-arvoa hallitusohjelmaan sisältyvien linjausten mukaisesti. Ohjelmassa vahvistetaan lasten ja nuorten tieto- ja viestintäteknologista osaamista, medialukutaitoa ja ohjelmointiosaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. 

Critical

2020-2026

Kaikki lapset ja nuoret eivät saa riittävästi tukea kriittisen lukutaitonsa kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on tukea 10–17-vuotiaiden nuorten kriittisen lukemisen taitoja. Hankkeessa selvitetään lasten ja nuorten kriittistä lukutaitoa, sen kehittymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä kehitetään kriittistä lukutaitoa kehittäviä opetusmenetelmiä.

Ilmoita meille uudesta tai käynnissä olevasta mediakasvatushankkeesta

Klikkaa tästä ilmoittamaan

Mediakasvatuksen erityisavustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuosittain myöntänyt erityisavustuksen mediakasvatushankkeille. Vuonna 2022 avustukset myönnettiin ensimmäistä kertaa vain konsortiohankkeille, jotka muodostuvat vähintään kolmesta hankekumppanista. Ministeriö ja KAVI tiedottavat vuosittain avustushakemusten määräajoista sekä hakuohjeista.