02.12.2021

Ohjelmointiosaamisen oppaiden avulla kehittyy taito toimia digitaalisissa ympäristöissä

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä perusopetuksen työn tueksi julkaistiin 1.12. uusia käytännönläheisiä oppaita sekä muita esimerkkejä Uudet lukutaidot -sivustolla. Uusien materiaalien avulla kasvattaja ja opettaja voi käsitellä digiajan ilmiöitä lasten ja nuorten kanssa, sekä toimia digitaalisissa ympäristöissä pedagogisesti hyödyllisellä tavalla.  

Ohjelmointiosaaminen on monipuolista osaamista, johon kuuluu paljon muutakin kuin koodaamista. Siihen kuuluu ymmärrys digitaalisista ja ohjelmoiduista ympäristöistä, sekä kyky käyttää teknologiaa luovasti ja yhteistyössä muiden kanssa. Siksi on tärkeää taata lasten ja nuorten yhdenvertaiset mahdollisuudet saavuttaa tätä osaamista.  

Ohjelmointiosaaminen voidaan kokea haastavana ja vaikeasti lähestyttävänä aiheena, joka vaatii runsaasti aiempaa kokemusta. Siksi onkin tärkeää, että opettajille ja muille ammattikasvattajille tarjotaan monipuolisesti tukea. Uudet ohjelmointiosaamisen oppaat tekevät opettajalle ja kasvattajalle aiheen helposti lähestyttäväksi. Oppaissa ohjelmointiosaamiseen liittyviä käsitteitä selitetään esittämällä ne konkreettisten esimerkkien avulla. Oppaita voi hyödyntää myös opetus-ja kasvatustyön suunnittelussa ja kehittämisessä.   

Voit lukea ja ladata oppaat Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tuki ja julkaisut-sivulta.

Oppaat osana Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaa 

Opetus- ja kasvatustyön tueksi olemme laatineet kuvaukset hyvästä pedagogisesta toiminnasta ja osaamisesta. Varhaiskasvatussuunnitelman sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuvat kuvaukset selkeyttävät työn tavoitteita, sisältöjä ja toimintatapoja. Kuvaukset vahvistavat yhteistä ymmärrystä ja tukevat sitä kautta lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta. Nyt julkaistut oppaat ja muu tukimateriaali helpottaa kuvausten käyttöönottoa. 

Olemme tehneet oppaat laajassa yhteistyössä. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin asiantuntijoiden lisäksi mukana ohjelmointiosaamisen oppaita on ollut laatimassa opettajia, ohjelmoinnin opetuksen ja mediakasvatuksen asiantuntijoita Suomen Koodikoulusta sekä kehittämisohjelman työryhmistä. 

Ohjelman on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö ja sitä toteuttavat Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI ja Opetushallitus. Tutustu ohjelmaan ja osaamisen kuvauksiin Uudet lukutaidot-sivustolla.  

Sasu Leinonen 
Projektiasiantuntija, Uudet lukutaidot –kehittämisohjelma 
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 
sasu.leinonen@kavi.fi 
puh. 029 5338066