05.02.2024

Rahoitushaku opetustoimen henkilöstökoulutukseen auki

Opetushallituksella (OPH) on auki haku valtionavustuksiin opetustoimen henkilöstökoulutuksia varten. Medialukutaidon edistäminen on nostettu suoraan esimerkiksi koulutuksen teemoissa.

Toteutettavat koulutukset on suunnattu laajasti eri toimenkuvissa työskenteleville. Varhaiskasvatuksen ja esi- sekä perusopetuksen henkilöstön lisäksi koulutusta voidaan tarjota esimerkiksi aamu- ja iltapäivätoimintaan, toisen asteen oppilaitosten henkilökunnalle, aikuiskoulutukseen sekä taiteen perusopetukseen ja vapaaseen sivistystyöhön.

OPH:n henkilöstölle suunnatuissa koulutuksissa on 2024 kahdeksan pääteemaa, joista mediakasvatus on esillä etenkin Oppiaine- ja alakohtaisen kokonaisuuden teemassa Lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen vahvistaminen. Koulutuksen esimerkkinä kerrotaan:” kriittinen lukutaito ja medialukutaito sekä tiedonhankinnan ja -hallinnan taidot (lähteiden käyttö, tekijänoikeuksien kunnioittaminen, tekoäly)”.

Medialukutaidon edistäminen on läsnä myös Digitaalisen osaamisen vahvistamisen teemassa, jossa suoraan linkitetään Digitaalisen osaamisen kuvauksiin. Medialukutaito on yksi osaamisalue TVT-osaamisen (digitaalinen osaaminen varhaiskasvatuksessa) ja ohjelmointiosaamisen kanssa.

Hakijoina voivat olla kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt, yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Hakijayhteisöiltä edellytetään osaamista ja kokemusta henkilöstökoulutuksesta kasvatuksen tai opetuksen toimialoilla. Rahoitusta ei voi hakea ainoastaan ostopalveluna toteutettavaan koulutukseen.

Haku on auki 22.2.2024 klo 16.15 asti. OPH:n hakua koskevalle sivulle pääset klikkaamalla tästä.

Kuva: Kenny Eliason / Unsplash