Maailman muutoksessa on tärkeä pyrkiä tunnistamaan esiin avautuvia mahdollisuuksia ja haasteita.  Eri näkökulmien huomiointi ja oman ajattelun reflektointi voi auttaa medialukutaidon ammattilaisia ymmärtää käsillä olevia monimutkaisia kysymyksiä.

Yhteiskuntien digitalisoituminen, demokratian vahvistaminen ja muut ajankohtaiset kehityskulut ja tavoitteet eivät ole yksiselitteisiä tai helppoja. Yksilölliset ja ammatilliset taustamme voivat kuitenkin tarjota perustan, joka auttaa tunnistamaan ratkaisuja kestävän tulevaisuuden kannalta. Tätä voidaan tavoitella kohtaamalla eri taustoista tulevien ihmisten kanssa, avaamalla ajatuksia ja näkökulmia, kuuntelemalla toisia, keskustelemalla ja oppimalla yhdessä. Ottamalla huomioon eri näkökulmia monimutkaisetkin ilmiöt voivat selkiytyä.

Media literacy reflections -videosarja nostaa esiin mielenkiintoisia avauksia ja auttaa samalla rakentamaan yhteyksiä käsitteisiin, eri aloihin, yhteisöihin, yhteiskunnalliseen kontekstiin, innostamaan uutta ajattelua ja avaamaan uusia näkökulmia. Asiantuntijavideot auttavat sinua myös pohtimaan ilmiöitä omasta näkökulmastasi.

Tervetuloa mukaan!

Medialukutaidon keskeiset käsitteet: Australian lähestymistapa

Tanya Notley on viestinnän apulaisprofessori Humanistisen ja viestintätieteen laitoksella ja Institute for Culture and Society, ICSn jäsen Länsi-Sydneyn yliopistossa (Western Sydney University). Hänen tutkimuksensa keskittyy medialukutaitoon, digitaaliseen osallisuuteen ja mediaoikeuteen. Hän johtaa ICS:ssä Platform for Civic Media Literacy -toimintoa ja on Australian Media Literacy Alliance -järjestön varapuheenjohtaja.

Tanya johtaa parhaillaan uutta tutkimushanketta, jossa tehdään yhteistyötä julkisten kulttuurilaitosten kanssa aikuisten medialukutaidon lisäämiseksi ja disinformaation torjumiseksi, ja hän on päätutkijana hankkeessa, jossa keskitytään digitaalisen osallisuuden edistämiseen pienituloisissa kotitalouksissa (johtajana Michael Dezuanni QUT:ssa). Tanya johtaa myös kahta kansallista pitkittäistutkimusta: toinen keskittyy nuorten uutismedian käyttöön ja toinen aikuisten medialukutaitoon.

Tarvitsemme demokraattisia vaihtoehtoja kamppailussa valeuutisia vastaan

Johan Farkas on median ja viestinnän tutkimuksen tohtoriopiskelija Malmön yliopistossa Ruotsissa. Hän tutkii disinformaatioon, valeuutisiin, rasismiin, journalismiin ja digitaaliseen mediaan liittyviä poliittisia kamppailuja. Farkas on kirjoittanut yli 15 vertaisarvioitua julkaisua, joita on julkaistu muun muassa New Media & Society, Journalism Studies ja Critical Discourse Studies -journaaleissa. Hänen esikoiskirjansa on nimeltään Post-Truth, Fake News and Democracy: Mapping the Politics of Falsehood (yhdessä Jannick Schoun kanssa). Kirjassa analysoidaan yksityiskohtaisesti valeuutisia ja totuudenjälkeisyyttä käsitteleviä nykydiskursseja, ja siinä esitetään sekä terävää kritiikkiä että kehotetaan osallistavampiin demokratian muotoihin.

Medialukutaito sodan aikana: Kokemuksia Ukrainan kansallisesta Filter -projektista

Valeria Kovtun on Ukrainan ensimmäisen kansallisen medialukutaitohankkeen Filterin perustaja ja johtaja, jota koordinoi kulttuuri- ja informaatiopolitiikan ministeriö (Ministry of Culture and Information Policy). Hän on myös toiminut mediakonsulttina kansainvälisille organisaatioille, kuten UNDP:lle, OSCE:lle ja IREXille. Valerialla on journalistitausta, sillä hän on työskennellyt BBC Reel -kanavalla Lontoossa, Radio Free Europe/Radio Liberty -kanavalla Prahassa ja useissa uutisorganisaatioissa Kiovassa. Hänet valittiin myös yhdeksi Yhdistyneiden Kansakuntien RAF-stipendiaatiksi New Yorkiin. Valeria on Cheveningin stipendiaatti, ja hänellä on maisterintutkinto London School of Economicsista.

Mediakasvatus ja Educomunication -käsite Latinalaisessa Amerikassa

Julio-César Mateus on apulaisprofessori ja tutkija Liman yliopistossa (University of Lima). Hänellä on filosofian tohtorin tutkinto viestinnästä Pompeu Fabra -yliopistossa Barcelonassa. Hänen tutkimuksensa keskittyy mediateorioiden, digitaalisten kulttuurien ja mediakasvatuksen risteyskohtiin. Hän on Contratexto-lehden päätoimittaja ja koordinoi Liman yliopiston viestintää, koulutusta ja kulttuuria (Communication, Education, and Culture, CEC) käsittelevää tutkimusryhmää. Hän toimii Telefónica Movistar -säätiön koulutushankkeiden strategisena neuvonantajana. Hän on kirjoittanut kirjat Media Education: Emergence and Urgency of a Pending Learning (Lima: University of Lima, 2022), Media Education in Latin America (London: Routledge, 2019) ja MayéuTIC@: 28 Questions to Hack the School (Lima: Telefónica Foundation, 2019) sekä lukuisia artikkeleita useissa kansainvälisissä tieteellisissä journaaleissa. Vuonna 2022 hän oli vierailevana tutkijana Leuvenin katolisessa yliopistossa (KU Leuven) Coimbran yliopistoryhmän myöntämän Latinalaisen Amerikan yliopistojen nuoret professorit ja tutkijat -stipendin rahoituksella.

Digitaalinen transformaatio ja nuoret - Miksi meidän tulisi välittää?

Tohtori Alicja Pawluczuk on digitaaliseen osallisuuteen keskittyvä ajattelija, tekijä ja taiteilija – intohimoinen digitaalisen eriarvoisuuden ja digitaalisen oikeudenmukaisuuden tutkimuksessa ja käytännössä. Hänen tutkimuksensa sekä opetus ja taiteellinen työ perustuvat demokraattisiin, osallistaviin, kokeellisiin ja vuorovaikutteisiin menetelmiin (sekä verkossa että sen ulkopuolella). Hänen asiantuntemuksensa ja kiinnostuksensa keskeisiä alueita ovat digitaalinen eriarvoisuus, digitaalinen nuorisotyö, näkymätön vammaisuus ja mielekäs yhteisöjen osallistaminen. Tohtori Alicja Pawluczuk pyrkii työssään vaalimaan autenttisuutta, monitulkintaisuuden sietokykyä, kriittistä ajattelua ja empatiaa.

Verkkosivu: www.alicjapawluczuk.com

Visuaalinen ilme: Sofia Grönberg

Media literacy reflections -sarja on avoin alusta. Voit ehdottaa uusia aiheita ja sisältöteemoja tai jopa jakaa omaa asiantuntemustasi, jos olet kiinnostunut. Ota yhteyttä KAVIn mediakasvatustiimiin.