Utvecklingen av mediekunskapen bör basera sig på så grundliga forskningsdata som möjligt. På den här sidan har vi samlat den information om finländarnas mediekunskap som finns tillgänglig. Materialet är i huvudsak på finska och engelska. På den här sidan hittar du också definitioner på mediekunskap och mediefostran.

Informera oss om ny forskning

Om du märker att någon viktig information om mediekunskap (t.ex. en färsk studie) saknas på sidan får du gärna berätta om det för oss.


Skicka ett mail till oss, du hittar kontaktinformation på sidan Stöd och hjälp.

Stöd och hjälp

Forskning, utredningar och statistik

Näkökulmia mediakasvatuksen ja medialukutaitojen yhdenvertaisuuteen

Utredning / KAVI / 2022 / Mediefostran, inkludering, jämlikhet
Läs mer »

Systemaattisia toimenpiteitä tarvitaan yhdenvertaisen medialukutaidon kehittämiseksi

Rapport / KAVI / 2022 / Mediefostran, inkludering, jämlikhet
Läs mer »

Aikuisten medialukutaidon edistämisen hyvät käytännöt ja kehittämistarpeet

Utredning / KAVI / 2021 / Mediefostran, vuxna
Läs mer »

Systemaattisia toimenpiteitä tarvitaan aikuisten medialukutaidon kehittämiseksi

Rapport / KAVI / 2021 / Mediefostran, vuxna
Läs mer »

Suomalaisten mediataidot –kysely

Undersökning / KAVI / 2021 / Mediefostran, vuxna, kunnande
Läs mer »

Developing Media Literacy Geragogy for Older People through Design-based Research

Avhandling / Lapplands universitet / 2021 / Medieläskunnighet, seniorer, lärarutbildning

Läs mer »

Kouluterveyskysely: Nuorten arki

Rapport/ THL / 2021 / Ungdomar, välmående
Läs mer»

Monitoring media pluralism in the digital era (2021)

Rapport / Centre for Media Pluralism and Media Freedom / 2022 /Mediemångfald, yttrandefrihet
Läs mer »

Monitoring media pluralism in the digital era (2020)

Rapport / Centre for Media Pluralism and Media Freedom / 2021 /Mediemångfald, yttrandefrihet
Läs mer »

Media Literacy Index 2021

Statistik / Open Society Institute – Sofia / 2021 / Medieläskunnighet, falska nyheter, pressfrihet
Läs mer »