KAVI har i uppgift att allmänt främja mediefostran samt att fungera som koordinator för verkställandet av riktlinjerna för mediefostran. Vi erbjuder stöd för mediefostransfältet och ger råd i frågor beträffande mediekunskap.

Råd

Man kan kontakta KAVI med frågor som relaterar till mediekunskap. Vi har skapat en mall för att utarbeta egna planer för mediefostran (på finska, på engelska här) och vi hjälper också med detta arbete.

Nätverkande

På det årliga Mediakasvatusfoorumi -seminariet och under kampanjer kan alla intresserade nätverka och utveckla mediefostran. Du kan hitta mer information om nätverk för mediefostran på sidan för Främjande av mediefostran.

Material och fortbildning

Vi producerar information och publicerar avgiftsfritt material för mediefostran. Vi delar också information om material som andra producerat. Du kan hitta publikationer på KAVIs webbplats och i Mediekunskapsskolan. Vi ordnar utbildningar i mediefostran för experter inom olika områden i synnerhet på regional och kommunal nivå.

Samarbetsmöjligheter

Vi tar gärna emot utvecklings- och samarbetsförslag beträffande mediefostran och främjandet av medieläskunnighet. Ta kontakt med KAVIs sakkunniga i mediefostran!