21.12.2022

Webbplatsen Mediekunskap i Finland har förnyats

Syftet med KAVI:s nya webbplats är att ge en helhetsbild av mediekunskap och arbetet för att främja den som utförs i Finland. Webbplatsen sammanställer bland annat aktuella nyheter, forskningsresultat, mediefostrans utövare och nätverk samt internationell verksamhet beträffande mediekunskap. En del av innehållen finns också på svenska och engelska.

Webbplatsen Mediekunskap i Finland skapades ursprungligen som en webbplats om riktlinjerna för mediekunskap. Riktlinjerna finns fortfarande på webbplatsen, men nu har webbplatsen utvidgats så att den betjänar dem som är intresserade av mediekunskap och mediefostran på ett mer heltäckande sätt. Webbplatsen upprätthålls av Nationella audiovisuella institutet KAVIs team för mediefostran. Läsarna kan också påverka innehållet till exempel genom att föreslå aktuella nyheter eller forskningsresultat som kan läggas upp på webbplatsen. 

Under Aktuellt publiceras både senaste nytt om KAVI:s mediefostran och nyheter och artiklar om området i allmänhet. Nyheterna delas via sociala medier för att nå målgrupperna. Riktlinjerna om mediekunskap finns nu tydligare på en separat sida, och där ingår också länkar till annat material som relaterar till riktlinjerna, såsom en videoserie på finska och engelska. 

Webbplatsen följer upp främjandet av mediekunskap 

I helhetsbilden ingår att granska mediekunskapens tillstånd, som på webbplatsen särskilt avser forskning och statistik om mediekunskap och mediefostran. Syftet med avsnittet Främjande av mediefostran är att samla en stor grupp aktörer som genom sitt eget arbete främjar mediekunskap och mediefostran. Dessutom innehåller avsnittet en lista på olika projekt och samarbetsnätverk som relaterar till mediefostran. Vi hoppas att de som arbetar med mediefostran aktivt ska delta i att uppdatera det här avsnittet.

Innehåll även på svenska och engelska

På webbplatsen finns riktlinjerna Mediekunskap i Finland på svenska och engelska i sin helhet, samt instanserna som främjar mediekunskap i huvuddrag. I avsnittet Aktuellt publiceras ibland också nyheter på andra språk än finska, och man kan alltid kontakta våra sakkunniga också på engelska. I mån av möjlighet betjänar vi också på svenska. Undervisningsinnehåll på svenska och engelska finns på adressen www.mediataitokoulu.fi/sv.

Skrivet av Julia Alajärvi