09.08.2023

Tavoitteena yhdenvertainen medialukutaito – tutustu uuteen materiaaliin 

Mediakasvatus on tärkeää kaikille, mutta se ei vielä toteudu yhdenvertaisesti. KAVI on julkaissut uuden materiaalin yhdenvertaisen medialukutaidon vahvistamiseksi.  

Yhdenvertaisen medialukutaidon suunnitteluperiaatteet auttavat eri alojen mediakasvattajia pohtimaan ja löytämään keinoja oman toiminnan kehittämiseksi. Ne on tarkoitettu niin eri ikäisten ja eri taustoista tulevien kanssa työskenteleville kuin formaaliin, informaaliin ja non-formaaliin toimintaan. Niitä saa vapaasti muokata ja kehittää eteenpäin omaan työhön sopivammaksi.

Kymmenen suunnitteluperiaatetta
Voit aloittaa suunnitteluperiaatteiden tarkastelun esimerkiksi tärkeimpänä pitämästäsi periaatteesta.

Voit tutustua suunnitteluperiaatteisiin sinulle parhaiten sopivalla tavalla. PDF-materiaali avaa periaatteita mediakasvatuskäytäntöjen, materiaalituotannon ja viestinnän näkökulmasta sekä tarjoaa käytännön vinkkejä niiden käyttöönoton tueksi. Materiaalin lopusta löydät periaatteet taulukossa, joka voi auttaa hahmottamaan niitä paremmin. Videosarja esittelee kaikki suunnitteluperiaatteet sekä tarjoaa tapausesimerkkejä ja hyviä käytäntöjä suunnitteluperiaatteiden hyödyntämiseen. Voit kuunnella videot myös podcast-tyylisesti. 

Kansiokuva: Tavoitteena yhdenvertainen medialukutaito - suunnitteluperiaatteet
Voit ladata ja halutessasi tulostaa suunnitteluperiaatteet itsellesi.

Suunnitteluperiaatteet on julkaistu myös englanniksi. Ne tullaan julkaisemaan ruotsiksi syksyn aikana. 

Suunnitteluperiaatteet on luotu moniammatillisen tiimin tuella. Niiden kehittämisessä on kuunneltu yli sataa eri tavoin medialukutaitoa tai mediaan liittyvää osaamista omassa toiminnassaan kehittävää ja toteuttavaa ammattilaista. Kiitos kaikille mukana olleille! 

Otamme mielellämme vastaan palautetta suunnitteluperiaatteista sekä uusia käytännönvinkkejä, joita hyödyntää kehittäessämme periaatteita eteenpäin. 

Suunnitteluperiaatteet on luotu KAVIn ICME-hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää innovatiivisia toimintamalleja medialukutaidon edistämiseen mediakasvatuksen ammattilaisille ja muille sidosryhmille. Yhdenvertaisen medialukutaidon toimintamallin lisäksi kaksivuotisen (2023-2024) hankkeen aikana julkaistaan toimintamallit nuorten osallisuuteen ja luovaan medialukutaitoon liittyen. Toimintamalleja pilotoidaan kussakin kumppanimaassa: Suomessa, Italiassa ja Pohjois-Makedoniassa ja kehitetään eteenpäin paikallisten tarpeiden pohjalta. Hanke on EU-rahoitettu. Tutustu hankkeeseen: www.icmeproject.eu

Lisätietoja: Ella Airola, projektipäällikkö, ella.airola@kavi.fi