KAVIn tehtävänä on yleisesti edistää mediakasvatusta sekä toimia mediakasvatuslinjausten toimeenpanon koordinaattorina. Annamme tukea mediakasvatuskentälle ja neuvomme medialukutaitoon liittyvissä kysymyksissä.

Neuvontaa

Voit ottaa meihin yhteyttä kaikissa mediakasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Neuvonta voi tarkoittaa esimerkiksi ideointia, sparraamista tai kommentointia.  Olemme luoneet pohjan omien mediakasvatussuunnitelmien laatimiseen ja autamme myös tässä työssä.

Verkostoitumista

Vuosittain järjestettävässä Mediakasvatusfoorumissa ja kampanjoissa pääset verkostoitumaan ja kehittämään mediakasvatusta yhdessä. Löydät lisätietoa mediakasvatuksen verkostoista Medialukutaidon edistäminen -sivulta.

Materiaaleja ja koulutusta

Tuotamme tietoa ja julkaisemme maksuttomia mediakasvatusmateriaaleja. Tiedotamme myös muiden tuottamista materiaaleista. Julkaisuja löydät KAVIn verkkosivuilta  ja Mediataitokoulusta. Järjestämme mediakasvatuskoulutuksia eri alojen ammattilaisille erityisesti alue- ja kuntatasolla.

Yhteistyömahdollisuuksia

Otamme mielellään vastaan medialukutaidon edistämistä ja mediakasvatusta koskevia kehitys- ja yhteistyöehdotuksia. Ota yhteyttä KAVIn mediakasvatuksen ammattilaisiin!

Sanastoa

Medialukutaito

Medialukutaidossa luku- ja kirjoitustaidot laajenevat perinteisestä tekstistä laajemmin monenlaisiin mediateksteihin. Mediatekstit ja -sisällöt voivat olla perinteisen kirjoitetun tekstin lisäksi kuvia, videoita, ääniä tai näiden yhdistelmiä. Mediavälineiden kehittyessä ja erilaisten julkaisutapojen moninaistuessa raja median käyttäjän ja tuottajan välillä on hälventynyt. Medialukutaitoon kuuluukin tulkinnan lisäksi myös tuottamisen taidot ja osaaminen.

Medialukutaitoon voidaan nähdä kuuluvan myös käyttötaidot, tiedonhakutaidot ja kriittisyys, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, osallisuuteen ja vaikuttamiseen sekä elämänhallintaan liittyvät taidot. Osaamisena medialukutaitoon kuuluu erilaisten mediataitojen lisäksi tietämys erilaisista median ilmiöistä. Molemmat näkökulmat ovat toisiaan täydentäviä ja tukevia. Medialukutaitoon liittyy vahvasti myös sivistyksellinen ulottuvuus.

 

Mediakasvatus

Mediakasvatus on tavoitteellista vuorovaikutusta, joka pyrkii edistämään kasvatettavan medialukutaitoa. Mediakasvatus on kasvatusta, opettamista, ohjaamista, opastusta, tiedonjakamista, keskustelua ja yhdessä tekemistä, joka tapahtuu mediakulttuurissa ja suhteessa mediaan. Medialukutaidon avulla voidaan tavoitella laajempia kasvatuksen päämääriä. Mediakasvatuksen kautta voidaan esimerkiksi voimaannuttaa ja valtauttaa yksilöitä ja ryhmiä aktiivisiksi oman elämänsä toimijoiksi yhteiskunnassa, kulttuurissa ja yhteisöissä. Mediakasvatukselle ei ole ikärajaa, vaan sitä voidaan toteuttaa kaikenikäisten kanssa.

Ei ole olemassa oikeaa vastausta kysymykseen, mitä mediakasvatuksessa tulisi tehdä. Kuten kaikessa kasvatuksessa, myös mediakasvatuksessa hyvään lopputulokseen voidaan päästä monin eri keinoin. Lähtökohtana toiminnalle tulisi aina olla tavoitteiden asettaminen: millaista medialukutaitoa halutaan edistää ja mitkä menetelmät tukevat tavoitteiden saavuttamista.