26.05.2021

Uusi medialukutaitokoulutus julkishallinnon työntekijöille

Erilaiset mediat tarjoavat paljon mahdollisuuksia julkishallinnon työlle, esimerkiksi osallisuuden, avoimuuden ja vuorovaikutuksen vahvistamiselle, mutta niihin liittyy myös runsaasti kysymyksiä ja haasteita. Mediakulttuurin kehitys tuo tarvetta osaamisen päivittämiselle sekä uusien koulutusmahdollisuuksien kehittämiselle.

Uusia ratkaisuja osaamisen kehittämiselle

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on yhdessä HAUS kehittämiskeskuksen kanssa toteuttanut maksuttoman ja avoimesti saatavilla olevan verkkokoulutuksen medialukutaidosta julkishallinnon työntekijöille.

Monipuolinen medialukutaito auttaa kriittisesti ymmärtämään ja soveltamaan median tarjoamia ratkaisuja ja toimimaan sen avulla vaikuttavasti, empaattisesti ja rohkeasti. On kuitenkin löydettävä uusia ratkaisuja osaamisen kehittämiselle” kuvailee koulutuksen taustoja KAVIn erityisasiantuntija Lauri Palsa.

Verkkokoulutus kattaa julkishallinnon työn näkökulmasta keskeisiä medialukutaidon osa-alueita. Koulutus luo pohjan medialukutaidon syventämiselle myös jatkossa.

Koulutuksessa tarkastellaan monipuolisesti ajankohtaisia mediaan liittyviä ilmiöitä, kannustetaan pohdintaan sekä jaetaan esimerkkejä eri hallinnonaloilta.

Medialukutaitoa julkishallinnon näkökulmasta

Olen varma, että medialukutaidon perusteista on hyötyä jokaiselle julkisen sektorin työntekijälle. Uskon tämän kurssin myös selkeyttävän monia mieltä mahdollisesti askarruttaneita kysymyksiä” KAVIn apulaisjohtaja Leo Pekkala tiivistää.

Koulutuksessa kiinnitetään huomiota elämän ja yhteiskunnan medioitumiseen, medialukutaidon eri ulottuvuuksiin, tiedon luotettavuuden arviointiin sekä digitaalisen median tuomiin mahdollisuuksiin osallisuudelle, demokratialle ja vuorovaikutukselle.

Koulutus on avoin ja maksuttomasti saatavilla osoitteessa: eOppiva.fi

Lisätietoja koulutuksesta:
Lauri Palsa, erityisasiantuntija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
0295 338 015
lauri.palsa@kavi.fi