20.09.2023

Uusi väitöskirja varhaiskasvatuksen mediakasvatuksesta

Tampereen yliopistossa tarkastetaan 29.9.2023 KM Saara Salomaan väitöskirja, jossa hän tarkastelee mediakasvatusta osana varhaiskasvatuksen opettajien työtä ja tutkintokoulutusta erityisesti mediakasvatustietoisuuden näkökulmasta. Tutkimus on ensimmäinen suomalainen väitöskirja, jossa tarkastellaan varhaiskasvatuksen mediakasvatusta tässä laajuudessa.

Median rooli on merkittävä myös pienten lasten elämässä, ja varhaiskasvatussuunnitelmien perusteissa mediakasvatusta on täytynyt sisältyä varhaiskasvatukseen vuodesta 2017 alkaen.

Väitöskirjan mukaan opettajien mediakasvatustietoisuus olisi tärkeää tavoitteellisen mediakasvatuksen toteutumiseksi. Mediakasvatuksen tavoitteet ja sisällöt eivät kuitenkaan toistaiseksi näyttäydy selkeinä, ja opettajat ovat useimmiten saaneet siihen vain vähän koulutusta. Tutkimuksen keskeinen tulos on uuden mediakasvatustietoisuuden käsitteen kehittäminen ja sen tuominen edelleen varhaiskasvatuksen kehittämisen välineeksi.

Väitöstutkimuksessaan Salomaa selvitti, miten mediakasvatus on asemoitunut osaksi varhaiskasvatusta, millaisia mediakasvatussisältöjä varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmiin on sisältynyt ja miten mediakasvatuksesta kiinnostuneet opettajat aiheen ovat käsittäneet.

Väitöskirjan voit ladata tästä osoitteesta: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/150699.

Saara Salomaa työskentelee Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa KAVIssa mediakasvatuksen erityisasiantuntijana ja mediakasvatustiimin esihenkilönä.

Kuva: Juha-Pekka Vanhatalo