15.01.2021

Uusi videosarja avaa Medialukutaito Suomessa -linjauksia

Mediakasvatuslinjausten visiona on, että Suomessa kaikkien ihmisten mahdollisuudet kehittää medialukutaitoaan paranevat. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on julkaissut videosarjan, jossa mediakasvatuksen asiantuntijat avaavat, mistä mediakasvatuslinjauksista on kysymys.

Mediakasvatus Suomessa 

Medialukutaitoa on Suomessa opetettu ja kehitetty pitkään. Millainen suomalainen mediakasvatuksen kenttä on nykyään? Millaisiin aiheisiin ja kysymyksiin medialukutaito liittyy?  

Video: Mediakasvatus Suomessa

Mediakasvatuslinjausten osallistava valmistelu 

Suomessa mediakasvatusta tehdään monella ei taholla ja monipuolisilla tavoilla. Siksi myös linjausten valmistelu tehtiin yhdessä. Miten valmistelu tehtiin käytännössä ja mistä osa-alueista linjaukset muodostuvat?  

Video: Miten mediakasvatuslinjaukset valmisteltiin?

Tavoite 1: Kattava mediakasvatus

Suomessa toteutetaan sisällöllisesti, näkökulmiltaan, kohderyhmiltään sekä maantieteellisesti kattavaa mediakasvatusta. Millaisista asioista mediakasvatuksen kattavuus koostuu ja kuinka sitä voidaan kehittää?  

Video: Kattava mediakasvatus

Tavoite 2: Laadukas mediakasvatus 

Suomessa toteutetaan laadukasta, merkityksellistä ja yhdenvertaista mediakasvatusta. Mistä asioista mediakasvatuksen laatu koostuu ja kuinka sitä voidaan kehittää?  

Video: Laadukas mediakasvatus

Tavoite 3: Systemaattinen mediakasvatus 

Medialukutaidon yhdenvertaisuus vaatii systemaattista mediakasvatustyötä. Mistä asioista mediakasvatuksen systemaattisuus kostuu ja kuinka sitä voidaan edistää?   

Video: Systemaattinen mediakasvatus

Mediakasvatuslinjausten toimeenpano 

Mediakasvatuslinjausten tavoitteena on tukea mediakasvatuksen kehittämistyötä ja toiminnan suunnittelua. Ilman vaikutusta käytäntöön parhaillakaan suunnitelmilla ei ole suurta merkitystä.  Mitkä ovat keskeisimmät asiat linjausten toimeenpanossa? Miten toimeenpanoa tuetaan Suomessa?    

Video: Mediakasvatuslinjausten toimeenpano

Videosarjalla esiintyvät asiantuntijat:

Julia Alajärvi, projektipäällikkö

Lauri Palsa, erityisasiantuntija

Saara Salomaa, erityisasiantuntija

Medialukutaito Suomessa on vuonna 2019 julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) medialukutaitopolitiikka ja mediakasvatuksen kansallinen linjausasiakirja.  

Tutustu linjauksiin: www.medialukutaitosuomessa.fi