22.06.2021

Uusia avustuksia myönnetty medialukutaidon ja mediakasvatuksen edistämiseen

Kuva: Brands&People

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kahdeksalle hankkeelle avustuksia yhteensä 250 000€ medialukutaidon ja mediakasvatuksen edistämiseen sekä turvallisen mediaympäristön edistämiseen. Myönnettävät avustukset on tarkoitettu kansallisten mediakasvatuslinjausten mukaiseen työhön.

Avustukset on kohdennettu valtakunnallisiin hankkeisiin, jotka vahvistavat kaiken ikäisten kansalaisten ja erityisryhmien mediakasvatusta ja kriittistä medialukutaitoa.

Myönnetyt avustukset:

  • AP Haglund Oy. Elokuvakasvatuksellisen Kenen tarinoita kerrotaan -oppimateriaalin toteuttamiseen sekä työpajojen järjestämiseen
  • Eettisen kaupan puolesta ry. Tunnista viherpesu! -työpajat, oppimateriaali ja vastuullisuustyökalu yläkoulun, toisen asteen ja suuren yleisön käyttöön
  • Käsityökoulu Robotti ry. Kehitysvammaisten elektronisen taiteen ja mediataiteen perusopetus
  • Mediakasvatuskeskus Metka ry. Kulttuurisensitiivisen ylisukupolvisen mediakasvatuksen edistäminen – Tiedolla ja taidolla työpajat sekä materiaali
  • Oulun kaupunki. Koulujen elokuvaviikon ylläpitoon ja palvelumuotoiluun sekä mediakasvatuksen ja lasten medialukutaidon edistämiseen
  • Sosiaalipedagogiikan säätiö – Socialpedagogiska stiftelsen. Materiaalia inklusiiviseen mediakasvatustoimintaan (IME) aikuisten mielenterveyskuntoutujien näkökulmasta
  • Työväen Sivistysliitto TSL ry. Hanke vahvistaa yhdistystoimintaa, aikuisten mediataitoja ja rauhaa, turvallisuutta ja luottamusta yhteiskunnassa
  • Voima Kustannus Oy. Teemanumeron, oppimateriaalien esittelyliitteen, vastamainoksia hyödyntävän tehtäväpaketin ja uutiskirjeiden tekemiseen

Avustuksen tavoitteena on edistää kansalaisten kykyä toimia aktiivisesti ja hyödyntää digitaalisen yhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia täysmääräisesti ja turvallisesti ja vahvistaa näin avoimuutta, yhteenkuuluvuutta ja luottamusta yhteiskunnassa.

Lisätietoa avustuksista löydät opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.