Medialukutaitoa edistetään mediakasvatuksen avulla. Mediakasvatuksella on Suomessa pitkät perinteet ja sitä toteutetaan monipuolisten toimijoiden kautta osana perustyötä, hankkeissa ja verkostoissa. Suomalaista medialukutaitoa edistetään myös kansainvälisessä yhteistyössä.