Medialukutaidon kehittämisen tulisi perustua mahdollisimman kattavasti tutkittuun tietoon. Tälle sivulle on koottu viimeaikaisia selvityksiä, tutkimuksia ja tilastoja, jotka koskettavat suomalaisten medialukutaitoa. Löydät sivulta myös sanastoa medialukutaitoon liittyen.

Ilmoita uusista tutkimuksista

Jos edustamasi taho on julkaisemassa uutta tietoa tai muuten tiedät uudesta tai puuttuvasta tutkimuksesta, voit ilmoittaa siitä meille. Tutkimuksia, selvityksiä ja tilastoja voi ilmoittaa kaikista aihepiireistä, jotka koskevat suomalaisten medialukutaitoja ja mediakasvatusta.

Ilmoita tutkimus

Tutkimukset, selvitykset ja tilastot

Nuorten ja nuorten aikuisten kysely mediankäytöstä ja hyvinvoinnista

Kyselytutkimus / KAVI / 2024 / Älypuhelimet, hyvinvointi, nuoret
Lue lisää »

Medialukutaitojen edistäminen ja johtaminen kunnissa

Selvitys / KAVI / 2023 / Mediakasvatus, johtaminen, kunnat
Lue lisää »

Kohti medialukutaitoista kuntaa johtamista kehittämällä

Katsaus / KAVI / 2023 / Mediakasvatus, johtaminen, kunnat
Lue lisää »

Näkökulmia mediakasvatuksen ja medialukutaitojen yhdenvertaisuuteen

Selvitys / KAVI / 2022 / Mediakasvatus, inklusiivisuus, yhdenvertaisuus
Lue lisää »

Systemaattisia toimenpiteitä tarvitaan yhdenvertaisen medialukutaidon kehittämiseksi

Katsaus / KAVI / 2022 / Mediakasvatus, inklusiivisuus, yhdenvertaisuus
Lue lisää »

Aikuisten medialukutaidon edistämisen hyvät käytännöt ja kehittämistarpeet

Selvitys / KAVI / 2021 / Mediakasvatus, aikuiset
Lue lisää »

Systemaattisia toimenpiteitä tarvitaan aikuisten medialukutaidon kehittämiseksi

Katsaus / KAVI / 2021 / Mediakasvatus, aikuiset
Lue lisää »

Suomalaisten mediataidot –kysely

Kyselytutkimus / KAVI / 2021 / Medialukutaito, aikuiset, osaaminen
Lue lisää »

Selvitys kuvaohjelmien ikärajatuntemuksesta

Selvitys / Cupore ja KAVI / 2020 / Ikärajat, kuvaohjelmat, mediakasvatus
Lue lisää »

Pelikasvattajan käsikirja 2

Artikkelikokoelma / KAVI / 2019 / Pelikasvatus, pelaaminen, mediakasvatus
Lue lisää »

Opettajaopiskelijat ja mediakasvatus 2017

Selvitys / KAVI / 2017 / mediakasvatus, opettajankoulutus, opiskelijat
Lue lisää »

Monimuotoinen mediakasvatus

Artikkelikokoelma / KAVI / 2016 / Mediakasvatus, medialukutaito
Lue lisää »

Nuorten mediakysely

Raportti / Mannerheimin lastensuojeluliitto / 2024 / Median käyttö, nuoret, sosiaalinen media
Lue lisää »

Nuoret ja uutismediasuhde

Kyselytutkimus / Uutismedian liitto / 2024 / Nuoret, uutiset, mediankäyttö
Lue lisää »

Senioreiden mediataidot – kyselytutkimus seniorien käyttämistä medioista ja ajankohtaisen tiedon lähteistä

Raportti / Vanhustyön keskusliitto ry / 2024 / Median käyttö, mediataidot, seniorit
Lue lisää »

Luottamusta rakentamassa, luottamusta kokemassa – Mediapäättäjien ja journalismin yleisöjen näkemyksiä

Raportti / Strategisen tutkimuksen DECA-hanke / 2024 / Journalismi, päättäjät, media
Lue lisää »

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen digitalisaation tavoitetila

Ministeriön julkaisu / Opetus- ja kulttuuriministeriö / 2023 / Digitalisaatio, osaaminen, mediakasvatus
Lue lisää »

Mediakasvatus osana varhaiskasvatuksen opettajien työtä ja koulutusta : Tulkintakehyksenä mediakasvatustietoisuus

Väitöskirja / Tampereen yliopisto / 2023 /Varhaiskasvatus, mediakasvatus, mediakasvatustietoisuus
Lue lisää »

Exploring pre-service teachersʼ and comprehensive school pupilsʼ understandings of literacies in digital environments

Artikkeli / Nordic Journal of Digital Literacy / 2023 / Digitaalinen lukutaito, opettajankoulutus, peruskoulu
Lue lisää »

Nuoret, isot uutisaiheet ja luottamus

Kyselytutkimus / Uutismedian liitto / 2023 / Nuoret, uutisaiheet, mediankäyttö
Lue lisää »

Tiedollinen luottamus – Voimmeko luottaa muilta saamaamme tietoon?

Artikkeli / niin & näin / 2023 / Filosofia, tieto, totuudenjälkeisyys
Lue lisää »

Opettajien koulutuksen on edistettävä kriittisen lukutaidon opetusta: Policy Brief 9/2023

Politiikkasuositukset / CRITICAL-hanke /  2023 / Opettajankoulutus, kriittinen lukutaito
Lue lisää »

Nuoret tarvitsevat enemmän tukea kriittiseen lukemiseen: Policy Brief 3/2023

Politiikkasuositukset / CRITICAL-hanke / 2023 / Nuoret, kriittinen lukutaito
Lue lisää »

Digitalisaation vaikutus oppimistilanteisiin, oppimiseen ja oppimistuloksiin yläkouluissa: Kansallisen tutkimushankkeen ensituloksia suosituksineen

Tutkimus / Tampereen yliopisto /  2023 / Digitalisaatio, opetus, oppilaat
Lue lisää »

Joustavasti ja kokeillen. Selvitys nuorisotyötä tekevien järjestöjen digitalisaatiosta.

Selvitys / Humak / 2023 / Nuorisotyö, digitalisaatio, järjestöt
Lue lisää »

Teaching sourcing during online inquiry – adolescents with the weakest skills benefited the most

Artikkeli / Instructional Science / 2023 / Nuoret, kriittinen medialukutaito
Lue lisää »

Monilukutaito dataistuvassa maailmassa

Kirja-artikkeli / Gaudeamus / 2023 / Datafikaatio, digitalisaatio, medialukutaito
Lue lisää »

Examining and enhancing adolescents’ critical online reading skills

Väitöskirja / Jyväskylän yliopisto / 2023 / Nuoret, kriittinen medialukutaito
Lue lisää »

Kyselytutkimus vanhempien mielipiteistä lasten digiturvallisuudesta ja tekoälyn vaikutuksista 

Selvitys / Pelastakaa Lapset / 2023 / Digiturvallisuus, lapset, vanhemmat
Lue lisää »

Digital Citizenship: Tarvekartoitus

Selvitys / Pelastakaa Lapset / 2023 / Digiturvallisuus, lapset, vanhemmat
Lue lisää »

Monilukutaitoa vahvistamassa

Selvitys / Mediakasvatusseura / 2023 / Ammattiin opiskelevat, monilukutaito
Lue lisää »

Digitaitoraportti 2023

Raportti / Digi- ja väestötietovirasto / 2023 / Digitalisaatio, turvataidot, kansalaiset
Lue lisää »

Digiturvabarometri 2023

Selvitys / Digi- ja väestötietovirasto / 2023 / Digitaalisuus, digituki, väestö
Lue lisää »

Mediatutkimustunnit tarjosivat mielekkään tiedeviestintäkanavan ja kehittivät toisen asteen yhteyttä

Artikkeli / Media & Viestintä / 2023 / Mediatutkimus, toinen aste, mediakasvatus
Lue lisää »

Digitaitokysely

Kysely / Lahden AKE-kirjasto / 2023 / Digitaidot, kirjasto, henkilökunta
Lue lisää »

Older people and eHealth service use An exploration of a complex learning and care ecosystem in the rural areas of Finnish Lapland

Väitöskirja / Lapin yliopisto / 2022 / Ikäihmiset, oppiminen, digitaaliset sotepalvelut
Lue lisää »

Lapset laitteilla

Selvitys / Pelastakaa Lapset ry / 2022 /  Lapset, digilaitteet, hyvinvointi
Lue lisää »

Kirja / Gaudeamus / 2022 / Digi- ja mediataidot, ikääntyneet, yhteiskunta
Lue lisää »

Developing Media Literacy Geragogy for Older People through Design-based Research

Väitöskirja / Lapin yliopisto / 2021 / Medialukutaito, ikäihmiset, opettajankoulutus
Lue lisää »

Kouluterveyskysely: Nuorten arki

Raportti / THL / 2021 / Nuoret, hyvinvointi
Lue lisää »

Harrastus- ja järjestötoiminnan merkitys nuorten elämässä

Kyselytutkimus / Osaamiskeskus Kentauri / 2021 / Nuoret, harrastukset, ajankäyttö
Lue lisää»

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2020

Tutkimus / Nuorisotutkimusverkosto / 2021 / Lapset, nuoret, vapaa-aika
Lue lisää »

Media Literacy as a cross-sectoral phenomenon: Media Education in Finnish Ministerial-level policies

Tieteellinen artikkeli / Central European Journal of Communication / 2020 / medialukutaito, mediakasvatus, linjaukset
Lue lisää »

Pelaajabarometri 2020: Pelaamista koronan varjossa

Barometri / Tampereen yliopisto, TRIM / 2020 / Lapset, nuoret, pelaaminen
Lue lisää »

Lasten ja nuorten mediapäivä

Kyselytutkimus / Aikakausmedia / 2019 / Lapset, nuoret, median käyttö
Lue lisää »

Show or tell? A systematic review of media and information literacy measurements

Artikkeli / Journal of Media Literacy Education / 2023 / Medialukutaito, arviointi
Lue lisää »

Supporting social-emotional development in early childhood education and care – a randomized parallel group trial evaluating the impact of two different interventions

Tutkimusartikkeli / Scandinavian Journal of Educational Research / 2023 / Varhaiskasvatus, sosio-emotionaalinen kehitys, interventio
Lue lisää »

Adolescent use of social media and associations with sleep patterns across 18 European and North American countries

Tutkimus / Journal of the National Sleep Foundation / 2023 / Sosiaalinen media, nuoret, kansainvälinen
Lue lisää »

Intercultural Collaborative Teaching and Learning in Online Environments: e-Quality in Global Media Education Case Study

Artikkeli / Innovative Technologies and Learning / 2023 / Verkko-opetus, kulttuurienvälinen kommunikaatio
Lue lisää »

Monitoring Media Pluralism in the Digital Era (2022)

Raportti / Centre for Media Pluralism and Media Freedom / 2022 / Median monimuotoisuus, sananvapaus
Lue lisää »

Monitoring Media Pluralism in the Digital Era (2021)

Raportti / Centre for Media Pluralism and Media Freedom / 2021 / Median monimuotoisuus, sananvapaus
Lue lisää »

Media Literacy Index 2021

Tilasto / Open Society Institute – Sofia / 2021 / Medialukutaito, valeuutiset, lehdistön vapaus
Lue lisää »

EU Kids Online 2020

Kyselytutkimus / Smahel, D. et. al. / 2020 / Lapset, nuoret, internetin käyttö
Lue lisää »

Sanasto

Medialukutaidossa luku- ja kirjoitustaidot laajenevat perinteisestä tekstistä laajemmin monenlaisiin mediateksteihin. Mediatekstit ja -sisällöt voivat olla perinteisen kirjoitetun tekstin lisäksi kuvia, videoita, ääniä tai näiden yhdistelmiä. Mediavälineiden kehittyessä ja erilaisten julkaisutapojen moninaistuessa raja median käyttäjän ja tuottajan välillä on hälventynyt. Medialukutaitoon kuuluukin tulkinnan lisäksi myös tuottamisen taidot ja osaaminen.

Medialukutaitoon voidaan nähdä kuuluvan myös käyttötaidot, tiedonhakutaidot ja kriittisyys, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, osallisuuteen ja vaikuttamiseen sekä elämänhallintaan liittyvät taidot. Osaamisena medialukutaitoon kuuluu erilaisten mediataitojen lisäksi tietämys erilaisista median ilmiöistä. Molemmat näkökulmat ovat toisiaan täydentäviä ja tukevia. Medialukutaitoon liittyy vahvasti myös sivistyksellinen ulottuvuus.

Mediakasvatus on tavoitteellista vuorovaikutusta, joka pyrkii edistämään kasvatettavan medialukutaitoa. Mediakasvatus on kasvatusta, opettamista, ohjaamista, opastusta, tiedonjakamista, keskustelua ja yhdessä tekemistä, joka tapahtuu mediakulttuurissa ja suhteessa mediaan. Medialukutaidon avulla voidaan tavoitella laajempia kasvatuksen päämääriä. Mediakasvatuksen kautta voidaan esimerkiksi voimaannuttaa ja valtauttaa yksilöitä ja ryhmiä aktiivisiksi oman elämänsä toimijoiksi yhteiskunnassa, kulttuurissa ja yhteisöissä. Mediakasvatukselle ei ole ikärajaa, vaan sitä voidaan toteuttaa kaikenikäisten kanssa.

Ei ole olemassa oikeaa vastausta kysymykseen, mitä mediakasvatuksessa tulisi tehdä. Kuten kaikessa kasvatuksessa, myös mediakasvatuksessa hyvään lopputulokseen voidaan päästä monin eri keinoin. Lähtökohtana toiminnalle tulisi aina olla tavoitteiden asettaminen: millaista medialukutaitoa halutaan edistää ja mitkä menetelmät tukevat tavoitteiden saavuttamista.