Medialukutaidon kehittämisen tulisi perustua mahdollisimman kattavasti tutkittuun tietoon. Tälle sivulle on koottu viimeaikaisia selvityksiä, tutkimuksia ja tilastoja, jotka koskettavat suomalaisten medialukutaitoa. Löydät sivulta myös sanastoa medialukutaitoon liittyen.

Ilmoita uusista tutkimuksista

Jos edustamasi taho on julkaisemassa uutta tietoa tai muuten tiedät uudesta tai puuttuvasta tutkimuksesta, voit ilmoittaa siitä meille. Tutkimuksia, selvityksiä ja tilastoja voi ilmoittaa kaikista aihepiireistä, jotka koskevat suomalaisten medialukutaitoja ja mediakasvatusta.

Ilmoita tutkimus

Tutkimukset, selvitykset ja tilastot

Nuorten ja nuorten aikuisten kysely mediankäytöstä ja hyvinvoinnista

Kyselytutkimus / KAVI / 2024 / Älypuhelimet, hyvinvointi, nuoret
Lue lisää »

Medialukutaitojen edistäminen ja johtaminen kunnissa

Selvitys / KAVI / 2023 / Mediakasvatus, johtaminen, kunnat
Lue lisää »

Kohti medialukutaitoista kuntaa johtamista kehittämällä

Katsaus / KAVI / 2023 / Mediakasvatus, johtaminen, kunnat
Lue lisää »

Näkökulmia mediakasvatuksen ja medialukutaitojen yhdenvertaisuuteen

Selvitys / KAVI / 2022 / Mediakasvatus, inklusiivisuus, yhdenvertaisuus
Lue lisää »

Systemaattisia toimenpiteitä tarvitaan yhdenvertaisen medialukutaidon kehittämiseksi

Katsaus / KAVI / 2022 / Mediakasvatus, inklusiivisuus, yhdenvertaisuus
Lue lisää »

Aikuisten medialukutaidon edistämisen hyvät käytännöt ja kehittämistarpeet

Selvitys / KAVI / 2021 / Mediakasvatus, aikuiset
Lue lisää »

Systemaattisia toimenpiteitä tarvitaan aikuisten medialukutaidon kehittämiseksi

Katsaus / KAVI / 2021 / Mediakasvatus, aikuiset
Lue lisää »

Suomalaisten mediataidot –kysely

Kyselytutkimus / KAVI / 2021 / Medialukutaito, aikuiset, osaaminen
Lue lisää »

Selvitys kuvaohjelmien ikärajatuntemuksesta

Selvitys / Cupore ja KAVI/2020 / Ikärajat, kuvaohjelmat, mediakasvatus
Lue lisää »

Senioreiden mediataidot – kyselytutkimus seniorien käyttämistä medioista ja ajankohtaisen tiedon lähteistä

Raportti / Vanhustyön keskusliitto ry / 2024 / Median käyttö, mediataidot, seniorit
Lue lisää »

Luottamusta rakentamassa, luottamusta kokemassa – Mediapäättäjien ja journalismin yleisöjen näkemyksiä

Raportti / Strategisen tutkimuksen DECA-hanke / 2024 / Journalismi, päättäjät, media
Lue lisää »

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen digitalisaation tavoitetila

Ministeriön julkaisu / Opetus- ja kulttuuriministeriö / 2023 / Digitalisaatio, osaaminen, mediakasvatus
Lue lisää »

Mediakasvatus osana varhaiskasvatuksen opettajien työtä ja koulutusta : Tulkintakehyksenä mediakasvatustietoisuus

Väitöskirja / Tampereen yliopisto / 2023 /Varhaiskasvatus, mediakasvatus, mediakasvatustietoisuus
Lue lisää »

Older people and eHealth service use An exploration of a complex learning and care ecosystem in the rural areas of Finnish Lapland

Väitöskirja / Lapin yliopisto / 2022 / Ikäihmiset, oppiminen, digitaaliset sotepalvelut
Lue lisää »

Lapset laitteilla

Selvitys / Pelastakaa Lapset ry / 2022 /  Lapset, digilaitteet, hyvinvointi
Lue lisää »

Kirja / Gaudeamus / 2022 / Digi- ja mediataidot, ikääntyneet, yhteiskunta
Lue lisää »

Developing Media Literacy Geragogy for Older People through Design-based Research

Väitöskirja / Lapin yliopisto / 2021 / Medialukutaito, ikäihmiset, opettajankoulutus
Lue lisää »

Kouluterveyskysely: Nuorten arki

Raportti / THL / 2021 / Nuoret, hyvinvointi
Lue lisää »

Harrastus- ja järjestötoiminnan merkitys nuorten elämässä

Kyselytutkimus / Osaamiskeskus Kentauri / 2021 / Nuoret, harrastukset, ajankäyttö
Lue lisää»

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2020

Tutkimus / Nuorisotutkimusverkosto / 2021 / Lapset, nuoret, vapaa-aika
Lue lisää »

Pelaajabarometri 2020: Pelaamista koronan varjossa

Barometri / Tampereen yliopisto, TRIM / 2020 / Lapset, nuoret, pelaaminen
Lue lisää »

Lasten ja nuorten mediapäivä

Kyselytutkimus / Aikakausmedia / 2019 / Lapset, nuoret, median käyttö
Lue lisää »

Adolescent use of social media and associations with sleep patterns across
18 European and North American countries

Tutkimus / Journal of the National Sleep Foundation / 2023 / Sosiaalinen media, nuoret, kansainvälinen, Suomi

Lue lisää »

Monitoring Media Pluralism in the Digital Era (2022)

Raportti / Centre for Media Pluralism and Media Freedom / 2022 / Median monimuotoisuus, sananvapaus
Lue lisää »

Monitoring Media Pluralism in the Digital Era (2021)

Raportti / Centre for Media Pluralism and Media Freedom / 2021 / Median monimuotoisuus, sananvapaus
Lue lisää »

Media Literacy Index 2021

Tilasto / Open Society Institute – Sofia / 2021 / Medialukutaito, valeuutiset, lehdistön vapaus
Lue lisää »

EU Kids Online 2020

Kyselytutkimus / Smahel, D. et. al. / 2020 / Lapset, nuoret, internetin käyttö
Lue lisää »

Sanasto

Medialukutaidossa luku- ja kirjoitustaidot laajenevat perinteisestä tekstistä laajemmin monenlaisiin mediateksteihin. Mediatekstit ja -sisällöt voivat olla perinteisen kirjoitetun tekstin lisäksi kuvia, videoita, ääniä tai näiden yhdistelmiä. Mediavälineiden kehittyessä ja erilaisten julkaisutapojen moninaistuessa raja median käyttäjän ja tuottajan välillä on hälventynyt. Medialukutaitoon kuuluukin tulkinnan lisäksi myös tuottamisen taidot ja osaaminen.

Medialukutaitoon voidaan nähdä kuuluvan myös käyttötaidot, tiedonhakutaidot ja kriittisyys, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, osallisuuteen ja vaikuttamiseen sekä elämänhallintaan liittyvät taidot. Osaamisena medialukutaitoon kuuluu erilaisten mediataitojen lisäksi tietämys erilaisista median ilmiöistä. Molemmat näkökulmat ovat toisiaan täydentäviä ja tukevia. Medialukutaitoon liittyy vahvasti myös sivistyksellinen ulottuvuus.

Mediakasvatus on tavoitteellista vuorovaikutusta, joka pyrkii edistämään kasvatettavan medialukutaitoa. Mediakasvatus on kasvatusta, opettamista, ohjaamista, opastusta, tiedonjakamista, keskustelua ja yhdessä tekemistä, joka tapahtuu mediakulttuurissa ja suhteessa mediaan. Medialukutaidon avulla voidaan tavoitella laajempia kasvatuksen päämääriä. Mediakasvatuksen kautta voidaan esimerkiksi voimaannuttaa ja valtauttaa yksilöitä ja ryhmiä aktiivisiksi oman elämänsä toimijoiksi yhteiskunnassa, kulttuurissa ja yhteisöissä. Mediakasvatukselle ei ole ikärajaa, vaan sitä voidaan toteuttaa kaikenikäisten kanssa.

Ei ole olemassa oikeaa vastausta kysymykseen, mitä mediakasvatuksessa tulisi tehdä. Kuten kaikessa kasvatuksessa, myös mediakasvatuksessa hyvään lopputulokseen voidaan päästä monin eri keinoin. Lähtökohtana toiminnalle tulisi aina olla tavoitteiden asettaminen: millaista medialukutaitoa halutaan edistää ja mitkä menetelmät tukevat tavoitteiden saavuttamista.