Mediekunskap är en medborgarfärdighet

Webbplatsen Mediekunskap i Finland sammanställer information om mediefostran och mediekunskap i Finland. På webbplatsen kan du bekanta dig närmare med de nationella riktlinjerna för mediekunskap samt läsa om områdets aktuella teman, forskning, nyheter och fenomen. Webbplatsen är avsedd för personer inom olika branscher som arbetar med teman inom mediekunskap och mediefostran. Tjänsten erbjuds av Nationella audiovisuella institutet.

Aktuellt

Stöd och hjälp

Stöd och hjälp

KAVI har i uppgift att allmänt främja mediefostran samt att fungera som koordinator för verkställandet av riktlinjerna för mediefostran. Vi erbjuder stöd för mediefostransfältet och ger råd i frågor beträffande mediekunskap.

Kontakta oss

Terminologi

Medieläskunnighet omfattar flera olika färdigheter och kompetenser. Målet med mediefostran är att främja människors mediekunskaper.

Läs mer