21.03.2023

Jaa asiantuntemustasi – Vastaa inklusiivisen mediakasvatuksen kyselyyn

Mitkä ovat kohderyhmiä, joiden osalta mediakasvatuksen yhdenvertaisuus ei vielä toteudu? Mitkä asiat mediakasvattajan tulisi huomioida toteuttaakseen osallistavaa, yhdenvertaista ja saavutettavaa mediakasvatusta?

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) koordinoima Inclusive and Creative Media Education (ICME) -hanke tuottaa toimintamallin, joka tukee inklusiivisemman ja yhdenvertaisemman mediakasvatuksen toteutumista. Vastaamalla kyselyyn autat meitä kehittämään toimintamallia.

Valmis toimintamalli tulee avoimesti ja maksutta saataville hankkeen työkalupakkiin osoitteeseen https://icmeproject.eu/, ensimmäinen versio jo tulevana syksynä.

Kyselyyn pyydetään vastauksia eri alojen mediakasvattajilta eli eri tavoin medialukutaitoa tai mediaan liittyvää osaamista omassa toiminnassaan kehittäviltä. Kyselyyn vastaamiseen kuluu 5-10 minuuttia. Voit vastata kyselyyn anonyymisti tai jättää yhteystietosi kyselyn loppuun mahdollista jatkohaastattelua varten.

Linkki kyselyyn: https://link.webropol.com/s/icmekysely Kysely sulkeutuu 6.4. klo 16.

Kiitos ajastasi!

Lisätietoja hankkeesta ja kyselystä antaa:

Ella Airola, projektipäällikkö
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
ella.airola@kavi.fi, p. 050 475 1279

Artikkelikuva: iStock/Halfpint

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat ainoastaan tämän tekstin laatijoiden näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) kantaa. Euroopan unioni ja EACEA eivät ole vastuussa niistä.