21.12.2022

Medialukutaito Suomessa -sivusto on uudistunut

KAVIn uusi sivusto pyrkii hahmottamaan kokonaiskuvaa medialukutaidosta ja sen eteen
tehdystä työstä Suomessa. Sivusto kokoaa yhteen muun muassa ajankohtaisia uutisia,
tutkimustuloksia, mediakasvatuksen toteuttajia ja verkostoja sekä kansainvälistä toimintaa
medialukutaidon saralla.

Medialukutaito Suomessa –sivusto luotiin aikanaan mediakasvatuslinjausten kotisivuiksi. Linjaukset
sivustolta edelleen löytyvät, mutta nyt sivustoa on laajennettu palvelemaan medialukutaidosta ja
mediakasvatuksesta kiinnostuneita aiempaa kattavammin. Sivuston ylläpidosta vastaa Kansallisen
audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatustiimi. Sisältöihin saavat vaikuttaa myös lukijat
esimerkiksi ehdottamalla ajankohtaisia uutisia tai tutkimustuloksia lisättäväksi sivustolle.

Ajankohtaista –osiossa julkaistaan sekä KAVIn mediakasvatuksen kuulumisia, että alaa yleisesti
koskettavia uutisia ja kirjoituksia. Kuulumisia ja uutisia jaetaan sosiaalisen median alustoille
kohderyhmien tavoittamiseksi.

Mediakasvatuslinjaukset löytyvät aiempaa selkeämmin omasta osiostaan ja sivulle on linkattu myös
linjauksiin liittyvät muut materiaalit, kuten videosarja suomeksi ja englanniksi.

Sivusto seuraa medialukutaidon edistämistä

Kokonaiskuvan hahmottamiseen kuuluu medialukutaidon tilan tarkastelu, joka sivustolla viittaa
etenkin medialukutaidosta ja mediakasvatuksesta saatuihin tutkimuksiin ja tilastotietoihin.
Mediakasvatuksen edistäminen -osiossa pyritään kokoamaan yhteen tahoja, jotka ovat ilmoittaneet
edistävänsä medialukutaitoja Suomessa. Lisäksi osiossa listataan erilaisia mediakasvatukseen liittyviä
hankkeita ja sekä yhteistyöverkostoja. Mediakasvatusalalta toivotaan aktiivista osallistumista
etenkin tämän osion ajan tasalla pysymisessä. Kotimaisten toimijoiden lisäksi tarjotaan myös
esimerkkejä kansainvälisestä yhteistyöstä.

KAVI tarjoaa apua medialukutaidon edistämisessä

KAVIin voi olla yhteydessä kaikissa mediakasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Otamme myös
mielellämme palautta vastaan kaikista sivuistamme ja pyrimme kehittämään niitä toimivimmiksi
palautteiden perusteella.

Kirjoittaja: Julia Alajärvi