05.03.2020

Mediapoluilla-tukimateriaali vahvistaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumista

Suomessa jokainen varhaiskasvatukseen osallistuva lapsi on oikeutettu saamaan monipuolista mediakasvatusta. Vasu eli varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) on Opetushallituksen varhaiskasvatuslain perusteella antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikallinen varhaiskasvatus tulee toteuttaa.

Vasussa mediakasvatus on kirjattu erityisesti osaksi oppimisen aluetta Minä ja meidän yhteisömme. Medialukutaitoa edistäviä tavoitteita sisältyy myös laaja-alaiseen osaamiseen monilukutaidon sekä tieto- ja viestintäteknologian (TVT) osalta. Näiden lisäksi media tai TVT mainitaan Vasussa leikin, oppimisympäristöjen ja ilmaisun eri muotojen yhteydessä. Onko varhaiskasvatuksessa siis kaikki hyvin mediakasvatuksen osalta? Eipä taida todellisuudessa olla.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin laajan arviointiraportin (2019) mukaan monilukutaitoa vahvistavan toiminnan sisällöissä on monin paikoin heikkouksia tai se puuttuu kokonaan. Erityisesti alle 3-vuotiaiden pedagogiikka oli usein retuperällä. Samoin tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen puute oli selkeä haaste varhaiskasvatuksessa, ja tämä heijastunee myös mediakasvatukseen siltä osin kuin se edellyttäisi laitteiden käyttöä.

Tulokset eivät yllätä: Tarve vahvistaa mediakasvatuksen osuutta varhaiskasvatuksen ammattilaisten peruskoulutuksissa on tunnistettu jo useita vuosia sitten. Myös opiskelijat itse ovat pitäneet saamaansa mediakasvatusopetusta riittämättömänä.

Alan tuen tarve on käynyt ilmi myös keskusteluissa ammattilaisten kanssa messuilla ja täydennyskoulutuksissa. On käynyt selväksi, että varhaiskasvattajien keskuudessa on epätietoisuutta siitä, miten omaa mediakasvatusosaamistaan voisi kehittää tai mistä tukimateriaalia löytäisi. Vielä astetta ikävämpi tosiasia on, että moni ei tunne edes velvoittavan varhaiskasvatussuunnitelman sisältöjä. Karvin raportin mukaan alle puolet henkilöstöstä ilmoitti tuntevansa valtakunnalliset Vasu-perusteet hyvin. Paikallisetkaan Vasut, eli esimerkiksi oman kunnan varhaiskasvatussuunnitelma, eivät ole läheskään kaikilla hallussa. Jos ei edes tiedä, että mediakasvatus kuuluu omiin työtehtäviin, niin kuinka siihen osaisi ryhtyä?

Asialle oli siis tehtävä jotain. Suomessa on toki tehty jo aiemmin paljon varhaisen mediakasvatuksen hyväksi, mutta lisää tukea tarvittiin. Ryhdyimme viime vuonna tuumasta toimeen ja aloimme kehittää käytännönläheistä tukea juuri Vasu-perustaiseen mediakasvatukseen. Lopputuloksena syntyi Mediapoluilla-tukimateriaalikokonaisuus, joka on maksutta kaikkien varhaiskasvattajien käytössä.

Yksi keskeinen huomio Karvin arvioinnissa oli, että riittävän konkreettinen paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma oli merkittävä tuki Vasun toteutumisessa. Siksi pyrimme Mediapolkuja tehtäessä sanoittamaan Vasun mediakasvatustavoitteet konkreettiseksi tekemiseksi, joka elää lapsen kasvun mukana aina vauvaiästä eskarilaiseksi saakka. Lisäksi halusimme vahvistaa osaamisen jakamista varhaiskasvattajien kesken. Murheellisista tilastoista huolimatta Suomen päiväkodeista, eskareista, kerhoista ja perhepäivähoitopaikoista löytyy nimittäin paljon myös aivan timanttista, pedagogisesti korkeatasoista mediakasvatuksen osaamista.

Tavoitteinamme Mediapolkuja suunniteltaessa oli siis:

  • auttaa kasvattajia kehittämään kasvatustietoisuuttaan mediakasvatuksessa
  • lisätä Vasun tunnettuutta ja toteutumista mediakasvatukseen liittyviltä osilta
  • selkeyttää mediakasvatuksen tavoitteita ja menetelmiä eri-ikäisten lasten kanssa toimittaessa
  • tukea työyhteisöjen mediakasvatuksen suunnittelua ja kehittämistä
  • tukea johtajuutta mediakasvatuksessa

Medialukutaito Suomessa -linjausten tavoitteista Mediapoluilla pyrkii tukemaan erityisesti mediakasvatuksen laadun ja systemaattisuuden edistämistä. Otamme mielellämme vastaan palautetta Mediapoluilla-materiaalista sekä muita ideoita varhaiskasvatuksen mediakasvatuksen edistämiseen!

Saara Salomaa

Kirjoittaja on Kansallisen audiovisuaalisen instituutin apulaisjohtaja ja entinen lastentarhanopettaja