11.01.2023

New York Timesilta laaja artikkeli suomalaiskoulujen mediakasvatuksesta

Yksi maailman tunnetuimmista uutismedioista, yhdysvaltalainen The New York Times (NYT) on julkaissut laajan artikkelin suomalaiskoulujen medialukutaidon opetuksesta. Artikkelissa kuvaillaan Suomen asemaa erilaisissa vertailussa, muun muassa valeuutisten ja misinformaation ”vastustuskykyä” mittaavassa European Media Litearcy Indexissä. NYT halusi selvittää, mistä hyvät tulokset johtuvat ja mihin Suomen asema vahvana medialukutaitomaana perustuu.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) apulaisjohtaja Leo Pekkala viittaa artikkelissa medialukutaidon asemaan opetussuunnitelmissa ja laaja-alaisen oppimiskokonaisuuden osana. Hän sanoo, että mitä tahansa opettaja opettaakin, hänen tulisi aina myös osaltaan miettiä, miten medialukutaidon osa-alueita voi käsitellä omassa oppiaineessa. Artikkelissa nostetaan myös esille, että vaikka medialukutaidon edistäminen on velvoittavaa, opettajilla on laajat vapaudet toteuttaa opetustaan ja toteutuksen tavat ja määrät vaihtelevat paljon.

Useat opettajat kertovat artikkelissa omia tapojaan erityisesti dis- ja misinformaatioon liittyvistä opetustavoistaan ja he tuovat esille myös mediaan liittyviä havaintojaan, joita ovat tehneet käytännön työssä lasten ja nuorten parissa. Artikkelin kuvitus on Hämeenlinnasta, josta NYT haastatteli ja kuvasi äidinkielenopettaja Saara Martikkaa ja hänen oppituntiaan.

Juttu on luettavissa New York Timesin sivuilla, mutta mahdollisesti maksumuurin takana.

Kirjoittaja: Julia Alajärvi, kuva Spenser Sembrat/Unsplash