10.10.2022

Yhdenvertainen mediakasvatus vaatii panostuksia niin ammattilaisilta kuin rahoittajiltakin

Ketään ei tulisi jättää syrjään yhteiskunnassa ja yhteiskunnassa hyvin pärjääminen vaatii myös riittäviä mediataitoja. Siksi on tärkeää löytää ratkaisuja yhdenvertaiselle ja inklusiiviselle mediakasvatukselle. Keväällä 2022 julkaistun inklusiivisen mediakasvatuksen selvityksen pohjalta on nyt julkaistu katsaus, joka pohjautuu tuohon selvitykseen ja tiivistää keskeiset toimenpiteet yhdenvertaisemman mediakasvatuksen edistämiseksi. Tulevaisuudessa toimia vaaditaan niin tietoisuuden lisäämiseksi kuin rahoituksen monipuolistamiseksi.

Medialukutaidon edistämiseen liittyy paljon erilaisia näkökulmia, toimijoita ja tavoitteita. Tässä katsauksessa tarkastellaan inklusiivisen medialukutaidon nykytilaan Suo­messa ja se myös tiivistää suuntaviivat tulevaan.

Katsaus pohjautuu Kansallisen audiovisuaalisen instituu­tin (KAVI) ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen yhteiseen selvitys- ja kehittämishankkeeseen. Hankkeen selvitystä varten haastateltiin lähes 20 medialukutaidon edistämisen alalla toimivaa ammattilaista. Haastattelujen pohjalta hahmottui nykytilaa, hyviä käytäntöjä sekä tulevaisuuden tarpeita yhdenvertaisemman mediakasvatuksen edistämiseksi. Keskeiset toimenpiteet tulevaan on tiivistetty tässä katsauksessa neljän otsikon alle: Tuotetaan uutta tietoa, kehitetään toimintaa, systematisoidaan mediakasvatuksen rahoitusta ja vahvistetaan yhteistyötä. Nämä neljä osa-aluetta sisältävät toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla yhdessä voidaan kehittää yhdenvertaisuuden tilaa.

Tavoitteena hyvä elämä

Medialukutaitojen vahvistaminen on jatkuvasti ajankohtaisempaa, sillä sitä kehittämällä voidaan vahvistaa yh­teiskunnan turvallisuutta, toimivaa demokratiaa sekä edistää hyvinvointia, kulttuuria, ihmisoikeuksia sekä sivistystä.

Mediakasvatusta suunniteltaessa on hyvä muistaa, että oppijoilla on aina erilaisia tarpeita ja lähtökohtia.  Ihmiset eroavat suuresti toisistaan esimerkiksi iän, elämäntilanteen sekä mediankäyttötapojen ja -taitojen suhteen. Kuulluksi ja nähdyksi tulemisen tarpeet on tärkeää huomioida myös mediakasvatuksessa.

Myös ammattilaisissa on erilaisia tapoja oppia ja omaksua tietoa. KAVI on tuottanut neliosaisen mikrovideosarjan selvityksen ja siihen liittyvän katsauksen pohjalta. Sarjassa esitellään selvityksen tuloksia tiiviisti ja mukana on myös pohdintakysymyksiä omaan ammatilliseen kehittymiseen.

Pääset tästä katsaukseen. Lisätietoja aiheesta voi kysellä julia.alajarvi(a)kavi.fi