29.01.2020

Hankerahaa jaossa henkilöstökoulutukseen

Opetushallitus jakaa jälleen hankerahaa henkilöstökoulutuksiin. Tavoitteena on ”edistää opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa toimivan henkilöstön jatkuvaa oppimista ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia kehittää ammatissa tarvittavaa osaamista”.

Mediakasvatuksen kehittämishankkeen tarvetta on helppo perustella tutkitulla tiedolla. Esimerkiksi vuonna 2017 toteuttamassamme selvityksessä valtaosa opettajaopiskelijoista koki saavansa pakollisissa opinnoissaan liian vähän valmiuksia mediakasvatukseen. Viime vuonna julkaistussa, kansainvälisessä, ICILS-tutkimuksessa kävi ilmi, että suomalaisopettajien painotus erilaisiin monilukutaidon sisältöihin verkossa oli vähäisempää kuin muissa tutkimuksen osallistujamaissa. Samassa tutkimuksessa kahdeksannen luokan oppilaat kokivat oppineensa netissä toimimisen pääosin omin päin. Karvin arviointiraportti varhaiskasvatuksesta taas paljasti, että monilukutaito kuuluu niihin uusiin pedagogiikan alueisiin, joiden toteutumisessa on paikoin pahoja puutteita. Tekemistä siis aiheen parissa taatusti riittää.

Hankehakemus tulee kohdistaa johonkin haussa mainituista teema-alueista. Mediakasvattajien kannalta oli ilo huomata, että useat teema-alueista sopivat erittäin hyvin yhteen niiden tavoitteiden ja toimenpide-ehdotusten kanssa, joita on nostettu esiin tuoreissa mediakasvatuksen kansallisissa linjauksissa. Tällaisia ovat esimerkiksi digitalisaation tasa-arvon lisääminen, osallisuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä johtamisosaamisen kehittämisen – vain muutama teema mainitakseni.

Helmikuun 20. päivään saakka auki olevassa haussa jaettavana on 12 miljoonaa euroa, joten kyseessä on erittäin merkittävä valtionavustuskokonaisuus. Hakijoina voivat olla kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt, yliopistot ja ammattikorkeakoulut, joten varsin monenlaiset mediakasvatuksen toimijat voivat hakea avustusta tätä kautta.

Lue täältä tarkemmat hakuohjeet ja -kriteerit.

Menestystä hankehakuun!

Saara Salomaa
Apulaisjohtaja
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti[:]