14.12.2023

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti jätti viestipalvelu X:n  

KAVI lopetti viestimisen ja keskustelun X-viestipalvelussa, koska palvelun käyttö on ristiriidassa KAVIn arvojen ja tavoitteiden kanssa. Viestipalvelun käyttö ei KAVIn arvion mukaan enää edistä sellaista yhteiskunnallista keskustelua, joka tukisi yhdenvertaisesti osallisuutta, turvallista mediankäyttöä ja kansalaisten kokonaisturvallisuutta.  

KAVIn tehtävä on säilyttää audiovisuaalista kulttuuriperintöä ja edistää mediakasvatusta. KAVI on tähän asti viestinyt ja osallistunut erityisesti medialukutaitoa, turvallista netinkäyttöä ja kuvaohjelmien ikärajavalvontaa koskevaan keskusteluun X:ssä. Kuitenkin viestipalvelun nykyinen johto on systemaattisesti purkanut niitä toimenpiteitä, joilla Twitter (nykyinen X) pyrki estämään disinformaation ja vihapuheen levittämistä palvelussa. Viestipalvelu X ei ole enää sellainen verkkoympäristö, jossa KAVI haluaa toimia.  

Päätös koskee kaikkia KAVIn käytössä olevia käyttäjätilejä X:ssä. Mediataitokoulu jatkaa mediataitoihin liittyvää viestintää instagram-ja facebook -tileillään. Medialukutaito Suomessa jakaa mediakasvatuksen kansallisten linjausten toteuttamista edistävää tietoa facebook-tilillään. KAVIn koordinoima Safer Internet -toiminta siirtyy käyttämään LinkedIn-palvelua X:n sijaan.  

Lisätietoja: 

Saara Salomaa
Erityisasiantuntija
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti