05.11.2021

Kirjastojen kehittämisrahoitusta myös mediakasvatuksen edistämiseen

Kuva: Sylvia Yang, Unsplash

Aluehallintovirastot myöntävät jälleen valtionavustusta yleisten kirjastojen palvelujen ja toimintamuotojen kehittämiseen. Hankkeiden toivotaan tuottavan menetelmiä ja toimintamalleja, joiden avulla kirjastopalvelut edistävät asukkaiden hyvinvointia, osallisuutta sekä hyvää ja merkityksellistä elämää. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen.

Kehittämisavustusta voi hakea seuraavista kokonaisuuksista:

  • Kirjastojen vaikuttavuus, uudet toimintamallit ja kestävä kehitys
  • Lukemisen edistäminen
  • Jatkuva oppiminen
  • Aktiivinen kansalaisuus, osallisuus ja sananvapaus

Medialukutaidon edistäminen voidaan ottaa kehittämisen kohteeksi esimerkiksi monipuolisten lukutaitojen kohdalla, jotka ovat tärkeä avain jatkuvaan oppimiseen ja täysivaltaiseen kansalaisuuteen.

Haku on auki 30.11.2021 klo 16.15. Lisätietoja ja hakuohjeet löydät täältä.