09.11.2022

Kohti turvallista digitaalista ympäristöä Euroopassa

Useamman vuoden jälkeen Safer Internet -hankkeet kokoontuivat kasvotusten: verkostoiduimme, jaoimme kokemuksiamme ja opimme toisiltamme. Nelipäiväisen tapahtumaviikon keskiössä oli toukokuussa 2022 päivitetty Better Internet for Kids (BIK+) -strategia. Nuorilla oli aktiivinen rooli viikon järjestämisessä Euroopan nuorten teemavuoden kunniaksi.

Safer Internet -toiminta on KAVIn pitkäaikaisin mediakasvatushanke. Vuodesta 2012 lähtien hanke on yhdessä Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Pelastakaa lapset ry:n kanssa edistänyt lasten, nuorten ja aikuisten mediataitoja sekä turvallisuutta ja hyvinvointia internetissä. Toimintaa osarahoittaa Euroopan komission Digital Europe -ohjelma. Toimintamme kuuluu yli 30 vastaavan eurooppalaisen hankkeen kanssa Insafe-verkostoon. Insafe-verkosto järjestää jäsenilleen puolivuosittain tapaamisia ja koulutuksia.

Viikko alkoi juhlallisesti Euroopan Parlamentista

Brysselissä, lokakuisen viikon aluksi, Suomen Safer Internet (FISIC) -toiminnan projektipäällikkö Ella Airola pääsi yhdessä muiden hankkeiden koordinaattoreiden ja Insafe-verkoston edustajien kanssa vierailemaan Euroopan parlamentissa ja tutustumaan lasten oikeuksia käsittelevään työryhmään. Työryhmän varapuheenjohtaja Cathrine Rinzema esitteli heidän visiota ikäsopivista digitaalisista palveluista. Me puolestamme jaoimme työryhmälle näkemyksiämme BIK+ -strategiasta ja tärkeinä pitämistämme näkökulmista. Keskustelussa nousi esille mm. lasten osallistaminen ja suojelu, nettikiusaaminen, mediakasvatus ja Hotlinien tekemä työ lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivaltaa todistavan materiaalin ehkäisemiseksi. Suomessa Hotline-työtä toteuttaa Pelastakaa Lapset ry:n Nettivihje-toiminta.

Euroopan parlamentti
Ryhmämme kokoontui Euroopan parlamentin pääovella. Kollegoita oli kuitenkin ensin vaikea tunnistaa, sillä he olivat tuttuja vain Teamsin välityksellä.

Iltapäivä jatkui osallistuen Children Online: Research and Evidence (CO:RE) -projektin tutkimusperustaisuutta käsittelevään työpajaan. Projektin tavoitteena on koota kattavasti yhteen tutkimuksia ja muuta materiaalia lasten ja nuorten digitaaliseen kasvuympäristöön liittyen päättäjien ja kasvattajien edelleen hyödynnettäväksi. Tästä linkistä pääsee tutustumaan heidän hakukoneeseen. Työpajassa etsittiin työkaluja tuoda tutkimus lähemmäksi kasvattajia. Osallistujat kokivat tutkimusperustaisuuden tärkeäksi kasvattajien työssä, mutta tutkimustulosten tulisi olla helpommin saavutettavia ja konkreettisessa muodossa, jotta esimerkiksi opettajat hyödyntäisivät niitä herkemmin työssään.

Päätapahtumien teemana pelikasvatus ja nuorten osallisuus

Insafe Training meetingissä oli tällä kertaa teemana pelaaminen. Tutkija Mikko Meriläinen Tampereen yliopistosta avasi keynote-puheenvuorossaan laajasti nuorten pelaamisen hyötyjä, haittoja ja etiikkaa. Meriläinen pohti, kumoavatko pelaamisen hyödyt siitä syntyvät riskit. Yksiselitteistä vastausta ei kuitenkaan hänen mukaansa ole olemassa. FISIC-hankkeemme Tommi Tossavainen jakoi omassa puheenvuorossaan käytännönläheiset vinkkinsä pelikasvatuksen haasteiin: luo verkosto, keskustele, keskity positiiviseen ja hyödynnä olemassa olevia lähteitä. Jaettu osaaminen on siis pelikasvatuksessa valttia. Toimialan edustajina paikalla olivat PEGI, joka vastaa pelien velvoittavista ikärajoista sekä Discord, joka on alun perin videopeliyhteisöille suunniteltu pikaviestintä-sovellus.

työkokous
Safer Internet Forumissa kustakin maasta oli paikalla nuorison edustaja. Kuvassa nuoret vetävät yhteen ryhmäkeskustelujen antia.

Päivän aikana osallistujilla oli mahdollisuus verkostoitua ja vaihtaa ajatuksiaan tulevasta Safer Internet -päivästä sekä menneestä rahoitushausta. FISIC osallistui myös perinteiseen materiaalikilpailuun MLL:n Alastonkuvia Siru-ulottuvuudessa -pelillä, jonka teemana on itse tuotettu seksuaalinen materiaali. Tällä kertaa kilpailun ja mahdollisuuden lokalisoida materiaalinsa voitti Kreikka satukirjalla, jossa käsitellään lapsille turvallista nettiympäristöä. Kilpailuun osallistuneet materiaalit ja paljon muita mediakasvatusmateriaaleja löytyy Better Internet for Kids -portaalista.

Viimeisenä varsinaisena tapahtumapäivänä järjestettiin Safer Internet Forum, jonka suunnitteluun, valmisteluun ja toteuttamiseen nuoret olivat aktiivisesti osallistuneet Euroopan nuorten teemavuoden kunniaksi. Suomesta MLL:n kautta paikalla oli kaksi nuorisopanelistia. FISIC-tiimin Inka Kiuru toimi matkalla heidän tukihenkilönään. Päivän pää agenda oli syventää tietoutta BIK+ -strategiasta. Ensin strategiaa esiteltiin nuorten näkökulmasta, jonka jälkeen osallistujat pääsivät keskustelemaan strategiasta pienryhmissä sen kolmen eri pääpilarin (turvallisuus, voimaantuminen ja osallisuus) kautta. FISIC-hankkeemme viestintäsuunnittelija Leena Pylkkö osallistui tapahtumaan verkon välityksellä, ja pääsi kostopornoa käsittelevässä pienryhmässä vinkkaamaan KAVIn Mediaseksin lukutaitoa nuorille -materiaalista kansainvälisille kollegoilleen.

Kv-nuoret vetävät paneelikeskustelua
Safer Internet Forumissa kustakin maasta oli paikalla nuorison edustaja. Kuvassa nuoret vetävät yhteen ryhmäkeskustelujen antia.

Viikko oli hedelmällinen ja osoitti, että on tärkeä verkostoitua ja tutustua kollegoihin myös kasvotusten. Niin viralliset kokoontumiset kuin epävirallisemmat lounas- ja illallistapaamiset olivat merkityksellisiä. Tästä on hyvä jatkaa kohti yhteistä päämääräämme turvallisemman digitaalisen ympäristön puolesta.

Teksti ja kuvat: Suomen Safer Internet -toiminnan projektipäällikkö Ella Airola