27.10.2023

OPH:lta hankeavustusta monilukutaitojen vahvistamiseen

Opetushallitus on avannut hankeavustushaun edistääkseen Kansallisen lukutaitostrategian 2030 suuntaviivojen ja toimenpiteiden toteutumista. Avustettava toiminta perustuu lukutaitostrategian toimenpide-ehdotuksiin. Hakemus on relevantti myös medialukutaidon edistämisen kannalta, sillä yksi strategian suuntaviivoista on monilukutaito-osaamisen vahvistaminen. Haku on auki 20.11.2023 asti.

Valtionavustuksella rahoitetaan kahta eri teemaa, joista valitaan toinen:

  1. Kansallisen lukutaitostrategian toimeenpano
  2. Lukeva kunta.

Kansallisen lukutaitostrategian suuntaviivat ovat seuraavat:

  1. Luodaan ja vahvistetaan lukutaitotyön rakenteita.
  2. Vahvistetaan monilukutaito-osaamista.
  3. Innostetaan lukemaan ja monipuolistetaan lukutaitoa.

Avustettavan toiminnan tulee tukee lasten, nuorten ja/tai aikuisten lukutaitoa. Avustuksen hakijana voivat olla kunnat, kuntayhtymät, oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt, yhdistykset ja järjestöt.

Haun tavoitteet:

  • Hankeavustuksella edistetään Kansallisen lukutaitostrategian 2030 suuntaviivojen ja toimenpiteiden toteutumista.
  • Avustettava toiminta perustuu lukutaitostrategian toimenpide-ehdotuksiin.
  • Avustettava toiminta tukee lasten, nuorten ja/tai aikuisten lukutaitoa.

Lue lisää ja täytä hakemus klikkaamalla tästä.

Katso myös:

Kansallinen lukutaitostrategia 2030
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kansallinen-lukut… 

Lukeva kunta -toimenpide-ehdotukset
https://www.oph.fi/fi/lukeva-kunta