15.02.2022

Rahoitusta eurooppalaisille mediakasvatushankkeille haettavana

Kuva: Kvalifik

Luova Eurooppa -ohjelmassa on julkaistu haettavaksi avustuksia kansainvälisille mediakasvatushankkeille Euroopassa. Rahoitusta myönnetään yhteensä 2,4 miljoonaa euroa. Hakuaika päättyy 6.4.2022.

Avustusta rajat ylittävään yhteistyöhön

Avustusohjelman tuloksena tavoitellaan:

– Euroopan laajuisia yhteenliittymiä parhaiden käytänteiden laajentamiseen kansallisten, kulttuuristen ja kielellisten rajojen yli. Lisäksi tarkoituksena on varmistaa näiden käytänteiden leviäminen mahdollisimman laajalle (kattaen eri median muodot) kehittämällä ja laajentamalla erilaisia medialukutaidon työkaluja ja toimia

– Foorumeita parhaiden käytänteiden jakamiseen. Käytänteet voivat olla suunnattu tietylle ikäryhmälle, ryhmille, joilla on rajalliset medialukutaidot tai syrjäytymisvaarassa oleville.  

– Tuen tarjoamista medialukutaidon ammattilaisille, jotta he voivat sopeuttaa käytäntöjään nopeasti muuttuviin mediaformaatteihin sekä muuttuviin mediankäytön tapoihin.

Millaisille hankkeille rahoitusta suunnataan?

Rahoitusta myönnetään yhteistyöhankkeille, joissa selkeästi määritellään tavoitteeksi edistää tai kohdentaa toimia medialukutaidon osa-alueisiin vähintään kahdella seuraavista tavoista:

  1. Luoda, jakaa tai laajentaa innovatiivisten medialukutaitohankkeiden parhaita käytäntöjä, jotka huomioivat muuttuvan mediaekosysteemin erityisesti ylittämällä kulttuurisia, kansallisia ja kielellisiä rajoja.
  2. Kehittää innovatiivisia ja interaktiivisia online-työkaluja (toolkit) olemassa olevien ja tulevien verkkoympäristöjen haasteiden (kuten disinformaatioon) ratkaisemiseksi
  3. Kehittää materiaaleja ja työkaluja, jotka tukevat kansalaisten mediakriittisyyttä sekä mahdollisuuksia tunnistaa disinformaatio ja toimia suhteessa siihen asianmukaisesti
  4. Kehittää medialukutaitokäytäntöjä, jotka soveltuvat muuttuvaan mediaympäristöön (sis. manipulatiiviset tekniikat ja tekoälypohjaisen mediatuottamisen).

Kaikkien hakemusten tulisi keskeisesti ottaa huomioon kansalaisten inklusiivisuus, kansalaisten osallistaminen ja osallisuuden kulttuuri.

Avusta myönnetään hankkeille, joissa on vähintään kolme toimijaa kolmesta eri maasta. Hakijoiden (julkiset ja yksityiset toimijat) tulee olla EU jäsenmaista tai muista Luova Eurooppa ohjelman valtioista. Avustusta voi hakea poikkeuksia lukuun ottamatta 24 kuukaudeksi. Rahoitusta voidaan myöntää korkeintaan 70% projektin kustannuksista.

Haun tueksi tietoa ja yhteistyömahdollisuuksia

Avustusta varten järjestetään etänä infotilaisuus keskiviikkona 16.2., klo 11-13 (klo 9-11 GMT). Tilaisuuteen pääset ilmoittautumaan tästä linkistä.

Yhteistyön tueksi on mahdollisuus etsiä kiinnostuneita mahdollisia kumppaneita hakupalvelun verkkosivulta. Organisaation on mahdollista myös ilmoittaa itse omasta yhteistyökiinnostuksestaan.

Hakuun liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä sähköpostitse: EACEACREATIVE-EUROPE-MEDIA-LITERACY@ec.europa.eu

Hakuportaaliin liittyvissä teknisissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Helpdeskiin.

Lisätietoja:

Ohjeet ja lisätiedot löydät hakupalvelusta täältä.

Hakuasiakirjan löydät täältä.