31.01.2024

SeniorSurf: Tuore selvitys senioreiden mediataidoista

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf -toiminta selvitti yli 65-vuotiaiden mediataitoja puhelin- ja verkkokyselyn avulla. Selvityksen näkökulmina olivat median käyttö ja seuraaminen, osallistuminen ja mediasisällön tuottaminen, tiedon luotettavuuden arviointi ja keinot mediataitojen lisäämiseksi.

Selvityksestä käy ilmi, että televisio on useimmiten senioreiden ensisijainen tiedonlähde. Suosittuja kanavia asioiden ja uutisten seuraamiseen ovat myös radio, printtilehtien digiversiot sekä verkkouutiset ja -sivustot.

Hyvä uutinen on, että seniorit seuraavat aktiivisesti maailman menoa ja kokevat itse olevansa tyytyväisiä tapoihinsa. Huolena on kuitenkin, että saatu tieto jää turhan yksipuoliseksi, jos kanavat ovat liian yksipuolisia”, pohtii Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnan johtava asiantuntija Tiina Etelämäki heidän tiedotteessaan.

Osa kyselyyn vastaajista painotti valtamedian luotettavuutta, kun taas osa ei kokenut voivansa luottaa valtamediaan. Vastaajista 72% arvioivat tunnistavansa valeuutiset melko tai hyvin helposti. Yhtenä keinona valeuutisten tunnistamiseen mainittiin luotettavien lähteiden seuraaminen.

Selvityksen mukaan seniorit lisäävät mediataitojaan mieluiten käytännön kautta itse kokeillen. Osa vastaajista lisää mediataitojaan toisten kanssa keskustellen tai ryhmässä toimien. Joka kolmas vastaaja kertoi, että ei kiinnostunut uusien mediataitojen opiskelusta.

Lue tiedote Vanhustyön keskusliiton ePressi -kanavalta.

Tutustu selvitykseen SeniorSurfin verkkosivuilla.

Selvityksen innoittamana on julkaistu myös Mediataidot – keskusteluportit senioreille. Kortit auttavat senioreita pohtimaan omaa suhdettaan mediataitoihin. Tutustu kortteihin SeniorSurfin verkkosivuilla.

Lisätietoja selvityksestä:
Tiina Etelämäki, tiina.etelamaki@vtkl.fi, p. 050 343 5955, Vanhustyön keskusliitto, SeniorSurf-toiminta, www.seniorsurf.fi