04.02.2024

Pienituloisissa kotitalouksissa elävät nuoret kohtaavat muita useammin kielteisiä mediakokemuksia älypuhelimillaan 

KAVIn tuoreen kyselyn mukaan sosioekonomiset tekijät vaikuttavat siihen, millaisia ilmiötä 15–29-vuotiaat suomalaiset kohtaavat älypuhelimillaan. Monet älypuhelimen käyttöön liittyvät kielteiset mediakokemukset korostuvat heikossa taloudellisessa tilanteessa olevilla nuorilla ja nuorilla aikuisilla.  

Kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää 15–29-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten näkemyksiä ja hyvinvointiin vaikuttavia kokemuksia älypuhelinten ja sosiaalisen mediaan käyttöön liittyen.​ Yleisimpiä kielteisiä kokemuksia olivat ulkonäköpaineet, jotka koskettivat vastaajista 42 prosenttia sekä vihapuhe, syrjivät ja rasistiset sisällöt, joita 40 prosenttia vastaajista oli kohdannut. Vaikuttamaan pyrkivää, virheellistä tai valheellista tietoa kertoi kohdanneensa kaikista vastaajista 32 prosenttia. Naiset kohtaavat älypuhelinta käyttäessään kielteisiä asioita selvästi miehiä useammin. Seksuaalista häirintää kokevat muita useammin nuorista alle 20-vuotiaat ja erityisesti naiset. 

Toimeentulo näkyy yksinäisyyden ja ulkonäköpaineiden kokemuksissa 

Kotinsa taloudellisen tilanteen jokseenkin tai erittäin huonoksi kuvanneilla vastaajilla oli useammin kokemuksia monista kielteisistä asioista kuin hyvin toimeentulevista talouksista tulevilla nuorilla. Erityisesti korostuivat esimerkiksi yksinäisyys ja ulkopuolisuuden kokemukset, ulkonäköpaineet ja alhainen itsetunto. 

Samojen nuorten älypuhelimen käytössä korostuivat myös kokemukset vihapuheen ja syrjivien sisältöjen kohtaamisesta sekä taloudellisista haitoista. Näitä ovat esimerkiksi harkitsemattomat ostopäätökset ja uhkapelaaminen.  

Toimeentulo vaikuttaa myös nuorten osallisuuden kokemukseen verkossa. Heikosti toimeentulevat kokevat kuuluvansa joukkoon ja olevansa hyväksyttyjä verkkoyhteisöissä tai sosiaalisen median ryhmissä muita harvemmin. 

Taulukko, jossa kysytään nuorten kokemuksista älypuhelimen käytöstä

Haavoittuvassa asemassa olevien medialukutaitoa on tuettava  

Kyselytutkimuksen tulosten perusteella mediankäyttöön liittyvien haasteiden korostuminen pienituloisten kotien nuorille herättää huolta näiden nuorten hyvinvoinnista, ulkopuolisuuden kokemuksista sekä mediataitojen ja tuen eriarvoisuudesta.  

“Kielteisten mediakokemusten kasautuminen pienituloisten kotien nuorille vahvistaa käsitystämme hyvinvoinnin ja mediankäytön kaksisuuntaisesta kytköksestä. Siksi myös medialukutaitoja edistettäessä on pyrittävä huomioimaan sensitiivisesti nuorten erilaiset lähtökohdat, ja kiinnitettävä erityistä huomiota niihin lapsiin ja nuoriin, joiden elämäntilanne voi olla haastava”, sanoo Safer Internet -toiminnan projektipäällikkö Rauna Rahja Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista. “Erilaiset mediakokemukset ovat arkinen osa nuorten elämää. Turvatuista lähtökohdista on helpompi ponnistaa kohti hyviä medialukutaitoja, jotka läheisen aikuisen tuen ohella suojaavat haitallisilta mediakokemuksilta.” 

“Tukemalla nuorten perheitä ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten mediakasvatusvalmiuksia voidaan ottaa askelia kohti myönteisempiä ja turvallisempia mediakokemuksia, jotka tukevat nuorten mielen hyvinvointia”. 

Älypuhelimen käytössä korostuvat yhteydenpito, hauskuus ja arjen askareet 

Kyselytutkimuksessa selvitettiin lisäksi nuorten ja nuorten aikuisten myönteisiä kokemuksia älypuhelimen käytöstä. Useimmille 15–29-vuotiaille vastaajille älypuhelin oli tärkeä yhteydenpidossa kavereiden tai perheenjäsenten kanssa (73 prosenttia), arjen asioiden hoitamisessa (58 prosenttia) ja hauskanpidossa ja viihtymisessä (57 prosenttia). Hieman yli puolet kaikista vastaajista piti tärkeimpiä myönteisinä asioina älypuhelimen käytössään uusien tietojen ja taitojen hankkimista ja hieman yli 40 prosenttia uutistapahtumien seuraamista. 

Kuva taulukosta

“Kysely osoitti, että aikuisuuden kynnyksellä mediankäytön tavat muuttuvat”, Rahja kertoo. Alle 20-vuotiaat painottavat hauskanpitoa ja viihtymistä sekä uusien kavereiden ja ystävien löytämistä muita ikäryhmiä useammin. Yli 25-vuotiaat sen sijaan korostivat muita useammin yhteydenpitoa läheisiin, ja apua arjen hoitamisessa sekä uutistapahtumien seuraamisessa. Myönteiset mediankäytön kokemukset osana älypuhelimen käyttöä ulottuivat kaikkiin eri vastaajaryhmiin.  

“Kaikenikäiset hyötyvät medialukutaidon vahvistumiseen tähtäävästä mediakasvatuksesta ja säännöllisestä pysähtymisestä omien mediankäyttötapojen äärelle, jotta taidot kantavat muuttuvissa mediaympäristöissä ja erilaisissa elämäntilanteissa”, Rahja toteaa.  

Kyselyn tavoitteena oli kerätä tietoa ja nuorten näkemyksiä älypuhelinten käytön ja sosiaalisen median suhteesta hyvinvointiin. Kyselytutkimuksen tuoma uusi tieto auttaa kehittämään tukea erilaissa tilanteissa oleville lapsille, nuorille ja perheille. Nyt saadut kyselytutkimuksen tulokset auttavat myös suuntaamaan Safer Internet -keskuksen toimia jatkossa.   

Kyselytutkimuksen tuloksia julkaistaan myöhemmin lisää. 

Kyselyn taustatiedot:  

Kyselyn kohdejoukkona olivat 15–29-vuotiaat suomalaiset. Kyselyyn vastasi 1021 henkilöä. Aineisto kerättiin internetpaneelissa marraskuussa 2023. Kyselyn toteutti E2 Tutkimus KAVIn tilaamana. 

Klikkaa tästä: Kooste kyselyn ensimmäisistä tuloksista (pdf)

Aihetta koskevaan mediatiedotteeseen pääset tästä.

Nuorten ja nuorten aikuisten kysely on osa vuoden 2024 Mediataitoviikkoa 

Vuosittain vietettävä Mediataitoviikko on mediakasvatuksen oma teemaviikko, joka tarjoaa ammattilaisille ja kaikille medialukutaitojen kehittämisestä kiinnostuneille inspiraatiota oman työn ja osaamisen kehittämiseen. Tänä vuonna Mediataitoviikkoa vietetään 5.-11.2.2024. Mediataitoviikko pohjaa Euroopan laajuiselle Safer Internet -päivälle. Mediataitoviikon materiaaleja ja tapahtumia tuotetaan yhteistyössä noin 70 kumppanin kanssa, ja sitä koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. Tämän vuoden Mediataitoviikon teemana on mediankäytön suhde mielen hyvinvointiin.  

Tutustu Mediataitoviikon sisältöihin, tapahtumiin ja materiaaleihin osoitteessa: www.mediataitoviikko.fi  
 

Lisätietoja 

Rauna Rahja, projektipäällikkö, Safer Internet -toiminta, KAVI 
puh. 050 4312 290 
etunimi.sukunimi@kavi.fi 

Artikkelin kuvat ja graafit: E2 Tutkimus