12.04.2024

Ansökan om specialunderstöd för att främja mediefostran och mediekompetens är öppen

Stödet ansöks för första gången från Nationella audiovisuella institutet. Understöd beviljas för konsortieprojekt med minst två aktörer.

Ansökan om specialunderstöd för att främja mediefostran och mediekompetens är nu öppen. Understödet är avsett för att främja dels mediefostran och mediekompetens, dels en trygg mediemiljö i enlighet med de nationella riktlinjerna för mediefostran.

För understöden kan sammanlagt högst 230 000 euro användas. Understöd beviljas för 2–3 konsortieprojekt med minst två aktörer.

För första gången delas bidraget ut av Nationella audiovisuella institutet. Tidigare bidrag har delats ut av undervisnings- och kulturministeriet sedan 2015. Ansökningstiden börjar 12 april 2024 och slutar 27 maj 2024 kl. 16.15. Understödsbesluten fattas före 20 juni 2024.

Mer information och instruktionerna för ansökan: https://kavi.fi/sv/mediefostran/specialunderstod