12.12.2022

Ny upplaga av handböckerna Stigar till medieläskunnighet och programmeringskunnande

En uppdaterad andra upplaga har publicerats av handböckerna Stigar till medieläskunnighet och Stigar till programmeringskunnande. I de förnyade handböckerna beaktas kunskapsbeskrivningarna som publicerades in juni 2022 (version 2) och Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2022. Inga ändringar har gjorts i exempelinnehållen, eftersom de fått ett positivt mottagande.

Andra upplagan av de svenskspråkiga handböckerna har publicerats som e-versioner på webben. Handböckerna kan laddas ner här:

Stigar till medieläskunnighet. Handbok för småbarnspedagogiken och förskolan

Stigar till medieläskunnighet. Handbok för årskurs 1—6

Stigar till medieläskunnighet. Handbok för årskurs 7—9

Stigar till programmeringskunnande. Handbok för småbarnspedagogiken och förskolan

Stigar till programmeringskunnande. Handbok för årskurs 1—6 

Stigar till programmeringskunnande. Handbok för årskurs 7—9