24.06.2024

Specialunderstöd beviljades till tre projekt 

KAVI har 14.6.2024 beviljat specialunderstöd för främjande av mediefostran och medieläskunnighet.

Antalet ansökningar som kommit in inom utsatt tid var sammanlagt 8 stycken och det sökta understödet uppgick till sammanlagt 656 696 euro. Det beviljade understödet uppgick till högst 230 000 euro totalt.

Understöd beviljades till tre konsortieprojekt:

  • Tekoälytaidot nuorten toimijuutta vahvistamassa (AI-kompetens som stöd för unga aktörer), sökanden Helsingfors stad
  • Uutistenlukua eri mediamaailmoissa – toimintamalli nuorten ja aikuisten medialukutaidon vahvistamiseen (Nyhetsläsning i olika medievärldar – verksamhetsmodell för att förstärka medieläskunnighet hos ungdomar och vuxna), sökanden Folkupplysningssällskapet sr.
  • Mielenterveyskuntoutujien voimauttavaa mediakasvatusta ja mediaosallisuutta edistävän Kaikki kuvaa: Mielikuvia -hankkeen toteuttamiseen, Främjande av mediefostran och mediedelaktighet inom psykisk rehabilitering genom projektet Alla filmar: Föreställningar), sökanden AP Haglund Oy / Amazement

Ytterligare information om specialunderstöden.