02.03.2023

Tietopyyntö  Euroopan komission ”Medialukutaidon tila” -raporttia varten

Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevassa direktiivissä asetetaan jäsenvaltioille uusia velvoitteita edistää medialukutaitoa ja toteuttaa toimenpiteitä sen kehittämiseksi. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on raportoitava komissiolle kyseisen velvoitteen täytäntöönpanosta joka kolmas vuosi. Nyt tietoa kerätään ensimmäistä kertaa direktiivin voimaan astumisen jälkeen.

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti koostaa raportin suomalaisen medialukutaidon edistämisen tilasta Euroopan komissiolle ja toivomme osallistumistasi raportin kattavuuden varmistamiseksi. Keräämme tällä kyselyllä sellaista Suomessa tapahtunutta medialukutaitoa edistänyttä toimintaa, joka sijottuu ajallisesti syyskuun 2020 ja lokakuun 2022 välille.

Ohjeet raportointiin annettiin 23. päivä helmikuuta ja aikaa raportin luovuttamiseen on vain kuukausi. Vastaa kyselyyn tällä lomakkeella. TÄMÄ LOMAKE SULKEUTUU 10.3. KELLO 16:00.

Tarkemmat tiedot komission toivomista sisällöistä löydät suomeksi täältä:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0223(01)

Jäsenmaiden kansalliset raportit julkaistaan tämän vuoden aikana.

Lisätietoja raportista antaa:

Leo Pekkala
Apulaisjohtaja
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
leo.pekkala@kavi.fi
0295 338 008