16.12.2021

Tuore katsaus kokoaa toimenpiteitä aikuisten medialukutaidon kehittämiseksi

Kuva Hal Gatewood

Lasten ja nuorten medialukutaitoja on edistetty Suomessa pitkään, mutta keinoja aikuisten osaamisen tukemiseksi tarvitaan. Millä ratkaisuilla aikuisten medialukutaidon tilaa voidaan vahvistaa? Entä, millaista tukea mediakasvatusviranomainen tarjoaa? Tuore katsaus kokoaa asiantuntijoiden näkemyksiä aikuisten medialukutaidon edistämisestä.  

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore selvittivät aiemmin tänä vuonna asiantuntijahaastatteluilla aikuisten medialukutaidon edistämisen hyviä käytäntöjä ja kehittämistarpeita Suomessa.  Selvityksessä tunnistetut kehittämisen keinot on koottu tänään julkaistussa katsauksessa. Esitetyt toimenpiteet perustuvat aikuisten mediakasvatuksen ammattilaisten haastatteluihin. 

Voit ladata katsauksen täältä.

Tunnistettujen keinojen mukaan aikuisten medialukutaitoa voidaan edistää Suomessa:  

  1. Edistämällä mediakasvatuksen tunnettuutta 
  2. Kehittämällä koordinaatiota ja ohjausta 
  3. Vahvistamalla tutkimusperustaisuutta 
  4. Lisäämällä mediakasvatusosaamista 
  5. Kehittämällä rahoitusta 

Katsaus tarjoaa selkiytetyn yleiskuvauksen nykytilanteesta Suomessa sekä luo pohjaa yhteiselle ymmärrykselle, yhteistyölle ja keskustelulle. 

Mikäli sinulla on mediakasvatusta koskevia kehitys- ja yhteistyöehdotuksia, voit ottaa yhteyttä Kansalliseen audiovisuaaliseen instituuttiin. Mediakasvatuksen asiantuntijoiden yhteystiedot löydät osoitteesta www.kavi.fi/mediakasvatus