09.11.2020

Tuore UNESCOn julistus korostaa medialukutaidon yhdenvertaisuutta

UNESCO julkaisi kansainvälisellä media- ja informaatiolukutaitoviikolla (Global MIL Week) julistuksen, joka korostaa medialukutaidon tärkeyttä kaikille, erityisesti nyt COVID-19 pandemian aikana. ”Soulin julistus media- ja informaatiolukutaidosta kaikille ja kaikilta: Puolustus disinfodemiaa vastaan” sekä alleviivaa medialukutaidon merkitystä yleisesti että tuo esiin toimenpiteitä medialukutaidon edistämiseksi. Tiivistän tässä kirjoituksessa julistuksen keskeisimmät toimenpiteet.

Julistus pyytää julkishallintoa kansallisella ja paikallisella tasolla muun muassa

 • sitoutumaan ”media- ja informaatiolukutaito kaikille ja kaikilta” -julistuksen mukaisen toiminnan edistämiseen linjaustyön ja resurssien jakamisen avulla
 • tukemaan kansallista ja kansainvälistä linjaustyötä sekä opetussuunnitelmia ja ohjelmia, jotka varmistavat elinikäisen oppimisen kaikille sukupolville digitaalisessa ajassa
 • tukemaan mediakasvattajien perus- ja täydennyskoulutusta, niin formaalin opetusjärjestelmän sisällä kuin sen ulkopuolellakin
 • edistämään eri alojen välistä yhteistyötä medialukutaidon tietoisuuden lisäämiseksi
 • tekemään yhteistyötä tutkijoiden kanssa, jotta erilaiset medialukutaitotoimet ja eri tasoilla tehtävä linjaustyö olisi tietoperustaista

Kansalaisyhteiskuntaa, mediaa, nuorisoa ja tutkijoita julistus kutsuu

 • osallistumaan UNESCOn media- ja informaatiolukutaidon opetussuunnitelman päivitykseen. Työ pitää sisällään myös elinikäisen oppimisen sekä formaalin koulutuksen ulkopuoliseen opetuksen
 • osallistumaan enemmän kansalliseen ja kansainväliseen media- ja informaatiolukutaidon linjaustyöhön
 • tekemään monitieteistä tutkimusta siitä, miten media- ja informaatiolukutaito tukee psykologista ja sosiaalista hyvinvointia

Yksityistä sektoria julistus kutsuu

 • toimimaan vastuullisesti disinformaatiota vastaan ja tukemaan media- ja informaatiolukutaitoa yhteisöissä
 • kehittämään erityisiä ohjelmia, jotka tukevat media- ja informaatiota koskevaa tutkimusta
 • tukemaan ihmisoikeuksia, kuten sananvapautta, oikeutta tietoon ja yksityisyyteen edistämällä media- ja informaatiolukutaitoa

Suomessa on jo tähän mennessä tehty paljon julistuksen mukaista mediakasvatustyötä ja sisältöjä on konkretisoitu esimerkiksi Kansallisissa mediakasvatuslinjauksissa. Suomalaisen mediakasvatuksen vahvuuksia ovatkin panostukset pitkäjänteisen toiminnan kehittämiseen, laaja-alainen yhteistyö ja ymmärrys kaikille kuuluvan medialukutaidon merkityksestä. Työtä medialukutaidon yhdenvertaisuuden varmistamiseksi kuitenkin edelleen riittää.

Mitkä ovat sinun mielestäsi julistuksen tärkeimmät toimenpiteet?

Julistuksen löydät kokonaisuudessaan täältä (englanniksi).

Lauri Palsa

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti