02.12.2020

Opas mediakasvatussuunnitelmien valmistelun tueksi julkaistu

Suunnitelmat auttavat kehittämään mediakasvatuksen systemaattisuutta, toiminnan ennakoitavuutta sekä näkyväksi tekemistä. Mediakasvatus voidaan sisällyttää olemassa oleviin suunnitelmiin tai sille voi valmistella oman suunnitelman.

Mediakasvatusfoorumissa pohdittiin asioita, joista hyvä mediakasvatussuunnitelma voi koostua. Työpajan tulosten pohjalta KAVI on nyt julkaissut uuden työkalun suunnitelmien valmistelua varten. Kiitos kaikille työpajaan osallistuneille!

Opas koostuu kysymyksistä, jotka auttavat huomioimaan mediakasvatustyön eri ulottuvuuksia. Sähköisen oppaan löydät täältä.

Reflektiota ja yhteistä keskustelua tukevat kysymykset on jaettu viiteen kokonaisuuteen:

  • 1. Tavoitteiden määrittelyyn
  • 2. Toiminnan kuvaamiseen ja arviointiin
  • 3. Kohderyhmän ja toimintaympäristön huomioimiseen
  • 4. Johtamiseen, resursseihin ja vastuunjakoon
  • 5. Toiminnan tulosten jakamiseen ja levittämiseen

Tukea tarjolla mediakasvatussuunnitelman tekoon

Autamme mielellämme mediakasvatussuunnitelmien teossa. Vuoden 2021 aikana tarjoamme mahdollisuuksiemme mukaan maksutonta konsultaatiotukea organisaatioille mediakasvatussuunnitelmien valmisteluun. Tuki voi tarkoittaa esimerkiksi ideointia, sparraamista tai kommentointia. Ota yhteyttä!

Lauri Palsa
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Kuva: Tim Gouw/Unsplash