08.04.2020

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma vahvistamaan medialukutaitoa

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä tehtäväkseen toteuttaa yhdessä Opetushallituksen (OPH) kanssa monivuotisen Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman. Kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten medialukutaitoa, ohjelmoinnin osaamista sekä tieto- ja viestintäteknologian (tvt) taitoja varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa.

Kehittämisohjelmassa KAVI vastaa medialukutaidon ja OPH tvt-taitojen osaamiskokonaisuuksien koordinaatiosta. Ohjelmoinnin osaaminen sisältyy osittain kumpaankin osaamiskokonaisuuteen. Uudet lukutaidot toteutetaan osana laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa, ja sillä on myös opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ohjausryhmä.

Päävastuun hankkeessa tehtävästä työstä kantavat KAVI ja OPH, mutta tärkeässä roolissa ovat myös asiantuntijoista koostuvat projektiryhmät. Kumpaankin projektiryhmään on kutsuttu noin kymmenen asiantuntijaa eri puolilta Suomea. Erityisesti projektiryhmissä korostuu kunnallisen opetustyön kokemus sekä alan koulutus- ja tutkimusosaaminen.

Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana valmistelemme KAVIn vetämässä porukassa ikäryhmä- ja vuosiluokkakokonaisuuskohtaiset medialukutaidon osaamisen kuvaukset varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja perusopetukseen. Näiden kuvausten tarkoituksena on tukea opetussuunnitelmien toteutumista käytännössä. Valmistelun yhteydessä tullaan järjestämään myös alueellisia työpajoja jotka ovat avoimia kaikille uusien lukutaitojen edistämisestä kiinnostuneille.

Kuluvan kevään aikana aloitamme työskentelyn ohjausryhmän johdolla ja projektiryhmien kanssa. Lisäksi teemme myös taustoittavaa työtä kartoittaaksemme medialukutaidon opetuksen ja oppimateriaalien nykytilaa. Kunhan hankkeemme työ entisestään jäsentyy, tulemme tiedottamaan tarkemmin sen tavoitteista, aikatauluista ja tilaisuuksista. Parhaillaan KAVIssa on auki myös hankkeen projektiasiantuntijan tehtävä, ja toivomme saavamme paljon hakemuksia kiinnostuneilta opetuksen kehittäjiltä. Hakuaikaa on 26.4.2020 saakka.

Uudet lukutaidot on merkittävä satsaus medialukutaidon entistä tasa-arvoisemman opetuksen puolesta. Olemme KAVIssa ilolla mukana kehittämisohjelman toteutuksessa.

Saara Salomaa

Kirjoittaja on Kansallisen audiovisuaalisen instituutin apulaisjohtaja.