01.11.2021

Uudet oppaat edistävät lasten ja nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia medialukutaitoon   

Polkuja medialukutaitoon -oppaat tukevat opettajia ja ammattikasvattajia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Maksuttomat oppaat kattavat mediakasvatuksen varhaiskasvatuksesta peruskoulun päättymiseen asti. Oppaat on julkaistu osana Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaa.  

Median täyttämässä maailmassa tarvitaan laaja-alaista osaamista  

Medialla on iso rooli lasten ja nuorten elämässä, joten on tärkeää, että lapsilla ja nuorilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Opetus- ja kasvatustyön tueksi tarvitaan ajankohtaista ja avointa tukimateriaalia. Uudet medialukutaidon oppaat tukevat opettajia ja ammattikasvattajia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa.  

Mediakasvatuksen asiantuntijan Sari Murtosen mukaan oppaissa on otettu huomioon ikäryhmien pedagogiset erityispiirteet. “Pienten lasten kohdalla medialukutaitoa on esimerkiksi taito kertoa median herättämistä tunteista. Isommat lapset tarvitsevat tukea voidakseen tarkastella mediaa uteliaasti mutta kriittisesti.”  

Käytännön työkaluja yhdenvertaisen kasvatuksen ja opetuksen tueksi  

Oppaat perustuvat uusiin osaamisen kuvauksiin, jotka on laadittu Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa. Opetussuunnitelmien perusteisiin pohjautuvien kuvausten tavoitteena on lisätä eri-ikäisten oppijoiden tasa-arvoa. Kuvaukset tukevat opetussuunnitelmien toteuttamista.   

Oppaat on tehty laajassa yhteistyössä. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin asiantuntijoiden lisäksi medialukutaidon oppaita on ollut kirjoittamassa ja kommentoimassa opettajia ja muita kasvatuksen asiantuntijoita.   

Oppaat ovat avoimesti ladattavissa alla löytyvistä linkeistä:  
Opas varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
Opas vuosiluokille 1-6
Opas vuosiluokille 7-9   

Avoimesti saatavilla olevien sähköisten versioiden lisäksi medialukutaidon oppaita saa myös painettuina, joulukuusta alkaen. Painettuja oppaita on mahdollista tilata ennakkoon jo nyt.

Lisätietoja:  

Sari Murtonen  
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti  
Etunimi.sukunimi@kavi.fi 

Lisätietoa ohjelmasta 

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma (2020–2022) tarjoaa välineitä medialukutaidon, ohjelmointiosaamisen sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen edistämiseen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Ohjelman on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö ja sitä toteuttavat Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI ja Opetushallitus. Ohjelmassa tullaan myöhemmin julkaisemaan oppaita ja muuta materiaalia myös ohjelmointiosaamisesta ja tvt-taidoista.