18.10.2021

Uudet osaamisen kuvaukset edistävät yhdenvertaisuutta medialukutaidon oppimisessa

Lasten ja nuorten medialukutaidon edistäminen on kuulunut varhaiskasvatuksen ja esi-ja perusopetuksen tehtäviin jo useita vuosia. Viimeaikaiset selvitykset osoittavat kuitenkin, että digitaalisten taitojen ja monilukutaidon opetuksen ja oppimisen tasa-arvossa on puutteita. Paikallisesti laadituissa opetussuunnitelmissa mediakasvatus on tällä hetkellä huomioitu vaihdellen. Lisäksi medialukutaitoa koskevia asioita käsitellään eri puolilla opetussuunnitelmien perusteita, jolloin kokonaisuutta on ollut vaikea hahmottaa.  

Uudet medialukutaidon osaamisen kuvaukset on luotu tuomaan pedagogiikkaan selkeyttä, sekä takaamaan lasten ja nuorten tasa-arvoiset mahdollisuudet myös maantieteellisesti.   

Osaamisen kuvaukset ovat yhteistyön tulos 

Opetusministeriön rahoittamassa Uudet lukutaidot -ohjelmassa on laadittu osaamisen kuvaukset medialukutaidosta, ohjelmointiosaamisesta sekä tvt-osaamisesta. Kuvaukset koskevat lapsia ja nuoria päiväkoti-iästä peruskoulun päättymiseen asti. Pienten lasten kohdalla ei ole mielekästä määritellä sitä, mitä lasten tulisi osata. Niinpä keskitytään kuvaamaan asioita, joita kasvattaja voi työssään ottaa huomioon. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa siis puhutaan hyvän pedagogisen toiminnan kuvauksista, osaamisen kuvausten sijaan. Kuvausten laatimiseen osallistui parikymmentä opettajaa ja asiantuntijaa eri puolilta Suomea. 

Osaamisen kuvaukset hyödyttävät laajemmin kaikkia alan toimijoita 

Lasten ja nuorten mediakasvatusta tehdään Suomessa laajalla rintamalla. Osaamisen kuvauksista on hyötyä kaikille, jotka työssään tukevat lasten ja nuorten kasvua vaikkapa nuokkarilla, kirjastossa, yhdistyksessä tai harrastuksessa. Kaikki alan toimijat voivat jatkossa hyödyntää kuvauksia myös omaa materiaalia tuottaessaan. 

Miksi tutustua osaamisen kuvauksiin ja ottaa ne käyttöön?  

  1. Voit tunnistaa omia ja yksikkösi vahvuuksia.  

Kasvattajana, opettajana tai harrastuksen ohjaajana tunnistat kuvauksista varmasti monta asiaa, joita toteutat. Olet esimerkiksi ottanut tavaksi kysyä lapselta lupaa aina, kun hänestä otetaan kuva, tai sitä näytetään muille (toiminta mediaympäristöissä varhaiskasvatuksessa: turvallisuus). Tai VPK:n harjoituksissa olette luotettavasta verkkolähteestä hakeneet tietoa kodin vaaratilanteista (median tulkinta ja arviointi: media tietolähteenä).  

  1. Näet, mikä voisi olla seuraava askel.   

Koska asiat esitetään osana laajempaa ja kumuloituvaa osaamisen kokonaisuutta, saatat huomata teemoja, jotka vielä jäävät omassa työssäsi katveeseen. Olette esimerkiksi yhdeksäsluokkalaisten kanssa puhuneet paljon digijalanjäljen muodostumisesta (toiminta mediaympäristöissä: turvallisuus). Mutta onko heille selvää, missä tilanteissa mediassa voi käyttää puhekieltä, ja missä kirjakieltä, kun esimerkiksi hakevat ensimmäisiä kesätyöpaikkojaan (toiminta mediaympäristöissä: hyvä vuorovaikutus)?  

Osaamisen kuvauksiin liittyy paljon tukimateriaaleja, joista osa vielä odottaa julkaisemista. Voit jo nyt inspiroitua kokeilemaan jotain uutta esimerkeistä, joihin pääset tutustumaan täältä: https://uudetlukutaidot.fi/tuki-ja-julkaisut/ 

  1. Voit vaikuttaa näihin kuvauksiin.  

Kuvauksia testataan käytännössä paikallisissa piloteissa eri puolilla maata lukuvuoden 2021-2022 aikana. Piloteista saatujen kokemusten sekä muun palautteen perusteella kuvauksista laaditaan keväällä 2022 vielä paremmat ja toimivammat versiot. Voit siis vaikuttaa osaamisen kuvauksiin lähettämällä palautetta lomakkeella, joka löytyy täältä: https://uudetlukutaidot.fi/osaamisen-kuvaukset/ 

Samalta sivulta pääset tutustumaan medialukutaidon lisäksi myös TVT-osaamisen ja ohjelmointiosaamisen kuvauksiin.  Kehittämisohjelmassa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti vastaa medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista ja Opetushallitus tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta. 

Lisätietoja medialukutaidon kuvauksista antaa 
projektiasiantuntija Sari Murtonen, puhelin: 029 533 8018.

Tekstin laati projektisuunnittelija Leena Pylkkö. 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kavi.fi