04.06.2024

Uusi materiaali edistää medialukutaitoa luovuuden keinoin

Inclusive and Creative Media Education -hanke on julkaissut uuden materiaalin kriittisen medialukutaidon edistämiseen.

Materiaali sisältää kurssisuunnitelman, joka johdattaa osallistujat tutustumaan verkkovideoiden luomiin mielikuviin ja videoilla vaikuttamisen keinoihin. Opetuksen tavoitteena on lisätä osallistujien kriittistä ymmärrystä verkon sisällöistä, jotka käsittelevät yhteiskunnallisesti merkittäviä teemoja, kuten ihmisoikeuksia, digitalisaatiota ja ilmastonmuutosta. Osallistujat pääsevät myös itse tuottamaan lyhyitä videoita kurssilla oppimaansa hyödyntäen.

Kurssisuunnitelman kansi, jossa henkilö kuvaa videota puhelimellaan.
Voit ladata ja halutessasi tulostaa materiaalin itsellesi.

Materiaali on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Se käännetään myös ruotsiksi syksyn aikana. Materiaalia saa vapaasti muokata ja kehittää eteenpäin omaan työhön paremmin sopivaksi, ei-kaupalliseen käyttöön.

Kurssisuunnitelmaa on pilotoitu vapaassa sivistystyössä, Helsingin työväenopistossa aikuisten oppijoiden kanssa. Kurssi toteutettiin 16 osallistujan kanssa neljällä eri opetuskerralla etä- ja lähiopetuksena. Pilottikurssilla keskityttiin Youtube-videoihin vaikuttamisen välineenä, mutta menetelmää voi soveltaa muihinkin verkkovideoihin ja -palveluihin.

Pilottikurssin rakenne

Tiistai klo 17.15–18.45, verkko-opetus, 1,5 tuntia
Johdatus kurssin teemaan.

Lauantai klo 10–16, lähiopetus, 6 tuntia sisältäen lounastauon
Valittujen Youtube-videoiden analyysi, perehtyminen sunnuntaina käytettäviin työvälineisiin.

Sunnuntai klo 10–16, lähiopetus, 6 tuntia sisältäen lounastauon
Omien videoiden tuottaminen ryhmätyönä.

Tiistai klo 17.15–18.45, verkko-opetus, 1,5 tuntia
Ryhmätöiden katsominen yhdessä, kurssin loppuyhteenveto ja kokemusten jakaminen.

Suunnitelmaa voi soveltaa kaikkiin yli 13-vuotiaisiin esimerkiksi kouluissa, nuorisotyössä ja harrastustoiminnassa. Osallistujien suositusikä perustuu useimpien verkon videoalustojen edellyttämään ikärajaan.

Materiaali täydentää hankkeen innovatiivisten toimintamallien sarjaa, jossa on aikaisemmin julkaistu yhdenvertaisen medialukutaidon suunnitteluperiaatteet ja ohjaajan opas nuorten osallisuuden edistämiseen mediakasvatusprojektin keinoin.

Inclusive and Creative Media Education -hanketta koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI. Hanketta toteutetaan yhdessä italialaisen Firenzen yliopiston ja pohjoismakedonialaisen Institute of Communication Studiesin kanssa. Kaksivuotisen (2023-2024) hankkeen tavoitteena on luoda uusia innovatiivisia toimintamalleja mediakasvatukseen yhdenvertaisuuden, luovuuden ja osallisuuden näkökulmista. Toimintamalleja pilotoidaan kussakin kumppanimaassa ja kehitetään eteenpäin paikallisten tarpeiden pohjalta. Hanke on EU-rahoitettu. Tutustu hankkeeseen: www.icmeproject.eu