03.06.2024

Mediakasvatusfoorumi kirkasti mediakasvatuksen tarpeellisuutta ja ajankohtaisuutta

Mediakasvatusfoorumi 28.5. kokosi jälleen yhteen monipuolista mediakasvatuksen kenttää syventymään ajankohtaisiin aiheisiin sekä keskustelemaan hybriditapahtumassa. Tänä vuonna puheenvuoroissa käsiteltiin hyvinvointia, osallisuutta ja tiedonvälitystä yleisemmin. Työpajoissa jatkui hyvinvointiaiheen lisäksi mediakasvatuksen mallien luova soveltaminen sekä Kansallisten mediakasvatuslinjausten toteuttaminen.

Mediakasvatus hyvinvoinnin, osallisuuden ja demokratian tukena 

Tämän vuoden Mediakasvatusfoorumi alkoi tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multalan tervehdyksellä, jossa hän toi esille medialukutaidon eteen tehtävän työn monipuolisuuden, korkean laadun ja roolin demokratian taustalla.  Ministeri viittasi myös kansainväliseen mielenkiintoon maamme mediakasvatustyötä kohtaan. Ministeri oli huolestunut tuoreista nuorten mediankäyttöselvitysten tuloksista, ja muistutti uuden lainsäädännön tarpeellisuudesta digipalvelusäädökseen viitaten, vanhempien ja aikuisten roolia unohtamatta. Ministeri totesi mediankäytön myös tuovan ihmisille iloa.  

Ministerin johdatus sopi kuin perusteluna siihen, miksi Mediakasvatus hyvinvoinnin ja osallisuuden tukena -teoksen kokoaminen, ja julkaiseminen Foorumissa oli tärkeää. Teoksen teemoista keskustelemassa olivat artikkelikokoelman kirjoittajista neljä: MLL:n mediakasvatuksen asiantuntija Rauna Rahjalta sekä Vanhustyön keskusliiton johtavalta asiantuntijalta Tiina Etelämäeltä saimme kuulla osallisuuden ja hyvinvoinnin teemoista niin lasten ja nuorten kuin senioreiden näkökulmasta. Tutkijatohtori Kaisu Hynnä-Granberg Turun yliopistosta on tutkinut kehoihanteita ja nuorten haavoittuvuutta, jolloin mediakasvatus näyttäytyy eräänlaisena hoivaavana käytäntönä. Tutkijatohtori Jaana Rahko Vaasan yliopistosta toi aiheeseen talouslukutaidon näkökulmaa.

artikkelikokoelman kansikuva, abstrakti koristelu

KAVIn ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen artikkelikokoelma tarjoaa monipuolisen katsauksen mediakasvatukseen ja medialukutaidon merkitykseen ja sen haasteisiin eri ikäkausina ja elämäntilanteissa. Teos tarjoaa näkökulmia ja työkaluja niin opiskelijoille, kasvattajille, tutkijoille kuin medialukutaidon parissa työskenteleville ammattilaisillekin.

Teos on julkaistu pdf-tiedostona, jonka voit ladata ilmaiseksi täältä: 

Empatiaa konfliktien keskellä   

Päivän pääpuhuja oli konkaritoimittaja Rauli Virtanen, joka ammensi kokemuksistaan erilaisissa maailman konflikteissa aina 70-luvulta alkaen. Virtanen muun muassa kiinnitti kuulijoiden huomion siihen, miten eri konfliktit nousevat ja toisaalta katoavat uutishorisontistamme siten, ettemme aina saa tietää jatkoa asiaan, joka hetken aikaa kiinnittää huomiomme. Virtanen pohti myös sitä, miten säilyttää kyky empatiaan maailman katastrofiuutisten keskellä.  

Työpajat ja kiertävien pöytien ohjelma syventävät päivän antia 

Monelle Foorumin vakiokävijälle juuri työpajaosuus on luentojen kiinnostavuudesta huolimatta päivän parasta antia. Työpajojen aiheet käsittelivät tuoreita nuorten mediankäytön kyselytutkimuksen tuloksia, mediakasvatuksen mallien luovaa soveltamista sekä sitä, mikä maamme mediakasvatuksessa jo on hyvin, ja mitä pitäisi vielä kehittää. Tästä viimeisestä aiheesta järjestettiin työpaja myös etäosallistujille.  

Työpajojen tuloksista julkaistaan tietoja myöhemmin, ja kuten ennenkin, Foorumissa käydyt keskustelut vaikuttavat KAVIn mediakasvatustyön painopisteisiin ja toimiin.  

Koska harvan osallistujan päätyö kuitenkaan on mediakasvatus, Foorumissa käydyt keskustelut auttavat kirkastamaan jokaisen omaa näkökulmaa mediakasvatukseen. Pelkästään osallistujien taustaorganisaatioiden määrä antaa kuvan siitä, kuinka monen työnkuva toisaalta sivuaa mediakasvatusaiheita. Osallistujat edustavat mm. järjestöjä, yhdistyksiä, oppilaitoksia, virastoja ja kirjastoja. Mukana on niin media-alan edustajia kuin kasvatus- ja opetusalan kehittäjiä. Mediakasvatusfoorumi onkin eräänlainen mediakasvatuskentän rikkauden juhla. 

Lisätietoja Mediakasvatusfoorumista antaa mielellään: 
viestintäsuunnittelija Leena Pylkkö   
etunimi.sukunimi@kavi.fi

Kuva: Ville Sohn, KAVI