10.03.2022

Uusista avoimista verkkokoulutuksista ideoita ohjelmointiosaamisen edistämiseen

Ohjelmointiosaaminen auttaa lapsia ja nuoria toimimaan digitaalisissa, ohjelmoiduissa ympäristöissä turvallisesti ja vastuullisesti. Mutta miten voit tukea ohjelmointiosaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi-ja perusopetuksessa? Avoimen videokoulutuksen avulla pääset tutustumaan siihen, mitä ohjelmointiosaamisella tarkoitetaan ja miten voit sitä työssäsi edistää.

Polkuja ohjelmointiosaamiseen -koulutukset tarjoavat tukea ohjelmointiosaamisen kehittämiseen osana opetus- ja kasvatustyötä. Maksuttomat ja avoimesti verkossa saatavilla koulutukset on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen ammattilaisille sekä kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville.  

Polkuja ohjelmointiosaamiseen kokonaisuuteen kuuluu viisi erikseen toteutettua koulutusta, joihin pääset linkkien kautta: 

Polkuja ohjelmointiosaamiseen varhaiskasvatuksessa -videokoulutus 
Polkuja ohjelmointiosaamiseen esiopetuksessa -videokoulutus 
Polkuja ohjelmointiosaamiseen vuosiluokilla 1-2 -videokoulutus 
Polkuja ohjelmointiosaamiseen vuosiluokilla 3-6 -videokoulutus 
Polkuja ohjelmointiosaamiseen vuosiluokilla 7-9 -videokoulutus 

Koulutuksen avulla pääset tutustumaan uusiin osaamisen kuvauksiin ja pohtimaan niiden tarjoamaa tukea käytännön työn kannalta. Videokoulutus jatkaa Uudet lukutaidot -ohjelmassa julkaistujen pedagogisten tukimateriaalien sarjaa, ja liittyy läheisesti jo aiemmin julkaistuihin Polkuja ohjelmointiosaamiseen –oppaisiin.  

Koulutuksista voit valita tiettyä ikäryhmää koskevan polun: varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen on tarjolla oma osionsa, samoin vuosiluokille 1-2, 3-6 sekä 7-9. Asiantuntijavideoiden ja tekstien lisäksi koulutuksessa kuulet ikäryhmän parissa työskentelevän kollegan vinkkejä siihen, mitä lasten ja nuorten kanssa voi näiden taitojen parissa tehdä sekä pääset tutustumaan tarjolla olevaan tukimateriaaliin.

Koulutuskokonaisuutta voi käyttää niin omaehtoiseen tutustumiseen, kuin kasvatus-ja opetustyön suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä kollegojen kanssa. 

Ohjelmoinnillista ajattelua voi opettaja Markus Packalenin mukaan alakoulun 3-6 luokilla harjoitella erilaisilla ohjeiden antamisen harjoituksilla, joita voi välillä tehdä myös kynää ja paperia käyttäen.

Mitkä osaamisen kuvaukset? 

Uudet lukutaidot -ohjelmassa laaditut valtakunnalliset tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen, medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen kuvaukset on tehty edistämään lasten ja nuorten digitaalisten taitojen ja osaamisen yhdenvertaisuutta. Kuvaukset perustuvat varhaiskasvatussuunnitelman sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin tiivistäen ja konkretisoiden perustetekstejä. Osaamisen kuvauksiin voi tutustua Uudet lukutaidot-sivustolla. Kuvaukset selkiyttävät ja helpottavat kasvatus-, ohjaus- ja opetustyön suunnittelua ja toteuttamista. 

Uudet lukutaidot-ohjelmaa toteuttaa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI tiiviissä yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.  Kehittämisohjelma on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–2022).  

Lisätietoja koulutuskokonaisuudesta antaa:

Sasu Leinonen, projektiasiantuntija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 
sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@kavi.fi 

Artikkelikuva: Robo Wunderkind, Unsplash