06.04.2022

Uusi kyselysarja kartoittaa näkemyksiä mediakasvatuksen tulevaisuudesta

Mediakasvatusta toteutetaan, kehitetään ja suunnitellaan aina tietyssä ajassa

Tulevaisuuden pohtiminen ja siihen vaikuttaminen on tärkeää ajankohtaisen medialukutaidon ja mediakasvatuksen kehittämisessä. Mediakasvatuksen tulevaisuus -kyselyssä kartoitetaan alan ammattilaisten ja asiantuntijoiden näkemyksiä mediakasvatuksessa huomioitavista tulevaisuuden ilmiöistä ja teemoista. 

Kysely toteutetaan kaksiosaisena. Tämä nyt julkaistu ensimmäinen osa kartoittaa ilmiöitä ja teemoja, toinen puolestaan niihin liittyviä toimenpiteitä ja arvioita. 

Molemmat kyselyt ovat avoimia ja niihin ovat tervetulleita vastaamaan kaikki aiheesta kiinnostuneet. Voit vastata molempiin kyselyihin tai vain toiseen.  

Aikataulut: 
– 1. Kysely auki 6.4. – 24.4.2022 
– 2. Kysely auki 25.4. – 8.5.2022 

Kyselyn tuloksia hyödynnetään kansallisen mediakasvatuksen kehittämisessä ja viestinnässä. Tuloksia käsitellään esimerkiksi Mediakasvatusfoorumin työpajoissa. Aineiston analyysissa tulokset anonymisoidaan niin, että yksittäistä vastaajaa ei pysty tunnistamaan. 

Kerro näkemyksesi vastaamalla kyselyyn täällä.

Mikäli sinulla herää kysyttävää aiheesta, voit ottaa yhteyttä: 

Lauri Palsa, Erityisasiantuntija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti  
Lauri.palsa@kavi.fi 
0295 338 015