03.03.2022

Videokoulutuksesta inspiraatiota ja ideoita medialukutaidon edistämiseen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen

Medialukutaito on keskeinen kansalaistaito, joten on tärkeää huolehtia, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan. Mutta mitä medialukutaidolla tarkoitetaan osana eri ikäisten kasvatusta ja millainen pedagoginen käytäntö tukee osaamisen kehittymistä?  

Polkuja medialukutaitoon -koulutuskokonaisuus tarjoaa tukea medialukutaidon kehittämiseen osana opetus- ja kasvatustyötä. Maksuttomat ja avoimesti verkossa saatavilla koulutukset on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen ammattilaisille sekä kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville.  

Polkuja medialukutaitoon kokonaisuuteen kuuluu viisi erikseen toteutettua koulutusta, joihin pääset tutustumaan linkkien kautta:  

Polkuja medialukutaitoon varhaiskasvatuksessa -videokoulutus 
Polkuja medialukutaitoon esiopetuksessa -videokoulutus 
Polkuja medialukutaitoon vuosiluokilla 1-2 -videokoulutus 
Polkuja medialukutaitoon vuosiluokilla 3-6 -videokoulutus 
Polkuja medialukutaitoon vuosiluokilla 7-9 -videokoulutus 

Koulutuksen avulla pääset tutustumaan osaamisen kuvauksiin ja pohtimaan niiden tarjoamaa tukea käytännön työn kannalta. Videokoulutus jatkaa Uudet lukutaidot -ohjelmassa julkaistujen pedagogisten tukimateriaalien sarjaa, ja liittyy läheisesti jo aiemmin julkaistuihin Polkuja medialukutaitoon -oppaisiin.  

Koulutuksista voit valita tiettyä ikäryhmää koskevan polun: varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen on tarjolla oma osionsa, samoin vuosiluokille 1-2, 3-6 sekä 7-9. Asiantuntijavideoiden ja tekstien lisäksi koulutuksessa kuulet ikäryhmän parissa työskentelevän kollegan vinkkejä siihen, mitä lasten ja nuorten kanssa voi näiden taitojen parissa tehdä sekä pääset tutustumaan tarjolla olevaan tukimateriaaliin. Videot tuovat esiin, miksi medialukutaidon edistäminen on tärkeää, ja miten osaaminen nivoutuu laajempiin kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuuksiin. 

Koulutuskokonaisuutta voi käyttää niin omaehtoiseen tutustumiseen, kuin kasvatus- ja opetustyön suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä kollegojen kanssa.  

Esiopetusta ja medialukutaitoa käsittelevällä videolla opettaja Sanni Suomi kertoo eskari-tv:stä, jossa lapset kuvasivat omia uutisia ja mainoksia seuraavan vuoden eskareille tutustuttaviksi.

Mitkä osaamisen kuvaukset? 

Uudet lukutaidot -ohjelmassa laaditut valtakunnalliset tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen, medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen kuvaukset on tehty edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista lasten ja nuorten digitaalisten taitojen ja osaamisen opetuksessa. Kuvaukset perustuvat varhaiskasvatussuunnitelman ja esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin ja konkretisoivat perustetekstejä. Osaamisen kuvauksiin voi tutustua Uudet lukutaidot-sivustolla. Kuvaukset selkiyttävät ja helpottavat kasvatus-, ohjaus- ja opetustyön suunnittelua ja toteuttamista. 

Uudet lukutaidot-ohjelmaa toteuttaa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI tiiviissä yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.  Kehittämisohjelma on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–2022).  

Lisätietoja koulutuskokonaisuudesta: 

Sari Murtonen, projektiasiantuntija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 
sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@kavi.fi 

Artikkelin kuva: Jason Goodman, Unsplash