05.10.2021

Avustuksia haettavana lukutaidon edistämiseen

Kuva Agence Olloweb

Hyvä ja monipuolinen luku- ja kirjoitustaito on kaiken oppimisen ja yhteiskunnassa pärjäämisen perusta ja keskeinen taito niin opiskelussa kuin työelämässä. Opetushallitus asettaa haettavaksi valtionavustusta yhteensä 1 000 000 euroa lasten, nuorten ja aikuisten lukutaidon edistämiseen.

Toiminta-avustuksen tarkoituksena on edistää Lukuliikkeelle asetettujen suuntaviivojen toteutumista käytännön verkostoitumisen ja toimeenpanon kautta. Painopistealueena on kehittää lukutaidon rakenteita, vahvistaa lukutaito-osaamista ja innostaa lukemaan.

Avustuksella rahoitettavassa hankkeessa pyritään löytämään uusia tapoja edistää lasten, nuorten ja aikuisten lukutaitoa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tai vahvistetaan jo toimivia tapoja. Hankkeen tavoitteena on systeeminen muutos, joka näkyy selkeämpinä yhteisinä tavoitteina ja toimenpiteinä yli hallinto- ja kuntarajojen.  

Hanke voi olla suomen-, ruotsin- tai saamenkielinen.

Avustusta voidaan myöntää seuraaville kunnille, kuntayhtymille, oikeuskelpoisille yhteisöille, säätiöille, yhdistyksille ja järjestöille.

Hakuaika päättyy 18.11.2021 klo 12:00.

Lisätietoa ja hakuohjeet löydät täältä.