13.09.2023

Kunnat tärkeässä roolissa mediataitojen kehittämisessä – videokoulutuksesta tukea työntekijöille ja palveluihin 

Digitalisaation ja mukana kulkevien laitteiden ja sovellusten vuoksi elämme jatkuvasti tiiviimmin medioituneessa kulttuurissa. Tietoa on tarjolla paljon ja sitä syntyy nopeasti, jolloin tiedon luotettavuutta ei ole aina helppoa arvioida. Myös median uusissa ilmiöissä voi olla haastava pysyä perässä. Toisaalta monet aiemmin monimutkaiset asiat on nyt paljon luontevampia hoitaa sähköisesti. Esimerkiksi yhteydenpito ja tiedon jakaminen ovat helpottuneet.  Näitä mahdollisuuksia ja haasteita median parissa kohdataan päivittäin kuntatyöntekijöiden arjessa ja kuntien tarjoamissa palveluissa. Hyvät mediataidot omaava kunnan ammattilainen onkin tärkeässä roolissa kaikkien Suomessa asuvien medialukutaidon tukemisessa. 

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on tuottanut Medialukutaitoinen kunta -videosarjan, joka pyrkii tukemaan kuntien monipuolisissa työtehtävissä toimivien mediataitoja. Tuen tarpeita selvitettiin kuntasektorille suunnatussa kyselyssä kesän 2023 aikana. Vastauksissa näkyi muun muassa huoli ajan tasalla pysymisestä kuntalaisten mediankäytöstä ja toiveet kuntien tarjoamasta tuesta oman medialukutaidon kehittämiseen.  

Videosarjan kolmessa osassa vastataan kysymyksiin mitä, miksi ja miten medialukutaitoa voi kehittää omassa työssä. Videot perustuvat KAVIssa kehitettyihin yhdenvertaisiin medialukutaidon suunnitteluperiaatteisiin, joiden tavoitteena on kehittää medialukutaitojen opettamista entistäkin tasa-arvoisemmaksi ja saavutettavammaksi. Kymmeneen yhdenvertaisuutta edistävään periaatteeseen pääset tutustumaan tästä. 

Videot ovat kestoltaan noin viiden minuutin mittaisia ja niiden tavoite on sekä herättää ajatuksia että tarjota käytännön vinkkejä. Pääset katsomaan videoita klikkaamalla tästä. Linkki vie sinut YouTubeen KAVIn Asiaa mediakasvatuksesta -kanavalle. 

Muista myös tilata Medialukutaitoinen kunta -uutiskirje. Uutiskirje ilmestyy muutaman kerran vuodessa ja sisältää ajankohtaisia tietoja ja mahdollisuuksia medialukutaidon kehittämisestä kuntien ja niiden ammattilaisten työssä. 

Medialukutaitoinen kunta -videosarja

Lisätietoja: Projektipäällikkö Ella Airola, ella.airola@kavi.fi, p. 0295338068

Kuva: Valeriy_G/ iStock